Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

FACHOWCY.PL VENTURES - Uchwały podjęte na ZWZ (13/2014)

FACHOWCY.PL VENTURES - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A (13/2014)
Share
d8xkahd
NEW CONNECT
Raport EBI nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-15
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Fachowcy.pl Ventures S.A
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 lipca 2014 roku w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7),8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
Fachowcy.PlVenturesZwyczajneza2013_2014-07-14-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Surmacki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd