Trwa ładowanie...
dxpwods
espi
24-11-2011 09:02

FARMACOL - Zmiany w stanie posiadania akcji Farmacol S.A. (15/2011)

FARMACOL - Zmiany w stanie posiadania akcji Farmacol S.A. (15/2011)

Share
dxpwods

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FARMACOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w stanie posiadania akcji Farmacol S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439) ("ustawa o ofercie") Zarząd Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.11.2011 roku otrzymał, w trybie art. 69 ustawy o ofercie zawiadomienie, że w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 10 listopada 2011 roku, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") zwiększył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5%. Zgodnie z przekazaną informacją przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 15 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 1.568.835 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,70% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.568.835 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,996% ogólnej liczby głosów, zaś po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których
mowa powyżej, na dzień 16 listopada 2011 roku Aviva OFE posiadał 1.573.357 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,72% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.573.357 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,01 % ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods

| | | FARMACOL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FARMACOL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-541 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Rzepakowa | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 038 208 06 00 | | 038 202 24 97 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | farmacol@farmacol.com.pl | | farmacol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-00-23-629 | | 273352747 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Andrzej Smuga Prezes Zarządu
2011-11-24 Barbara Kaszowicz Wice Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxpwods
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dxpwods
dxpwods