Trwa ładowanie...
d3vaco2
d3vaco2
espi

FASING - Transakcje ze Spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (36/2011)

FASING - Transakcje ze Spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (36/2011)
Share
d3vaco2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FASING | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje ze Spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. informuje, że w ramach Umowy Handlowej nr 1/F/2011 zawartej w dniu 26 stycznia 2011 roku ze Spółką Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach (o fakcie zawarcia umowy informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 11/2011 w dniu 16 lutego 2011 roku) Spółka Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. skierowała do Spółki Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w dniu dzisiejszym tj. 7 lipca 2011 roku dwa zamówienia na łączną wartość 429,6 tys zł., których przedmiotem są pręty walcowane. Wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień w okresie od dnia publikacji raportu bieżącego nr 22/2011 w dniu 8 kwietnia 2011 roku dnia dzisiejszego tj. 7 lipca 2011 roku wynosi (włączając powyższe zamówienia) 5.671,7 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień był materiał bezpośrednio produkcyjny tj. walcówka i pręty walcowane. Zamówieniem o największej wartości złożonym w tym okresie jest zamówienie na walcówkę oraz
pręty walcowane z dnia 2 czerwca 2011 roku na wartość 600,2 tys. zł. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.03.2011 r. wynosił 55.541,3 tys zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA
(pełna nazwa emitenta)
FASING Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-142 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Modelarska 11
(ulica) (numer)
(032) 735 00 00 032 258-22-66
(telefon) (fax)
fasing@fasing.com.pl www.fasing.pl
(e-mail) (www)
634-025-76-23 271569537
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-07 Mariusz Fiałek Wiceprezes Zarządu
2011-07-07 Grażyna Dudek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vaco2

Podziel się opinią

Share
d3vaco2
d3vaco2