Trwa ładowanie...
d1xn10t
d1xn10t
espi

FAST FINANCE S.A. - Nabycie akcji emitnta przez członka zarządu (16/2011)

FAST FINANCE S.A. - Nabycie akcji emitnta przez członka zarządu (16/2011)
Share
d1xn10t
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-26
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Nabycie akcji emitnta przez członka zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Fast Finance S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26 lipca 2011r. od Prezesa Zarządu Fast Finance S.A. Pana Jacka Daroszewskiego, sporządzonego we Wrocławiu, zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zakupie akcji Fast Finance S.A przez Pana Jacka Daroszewskiego. Z przekazanej informacji wynika, że Pan Jacek Daroszewski w dniu 25 lipca 2011 roku dokonał zakupu 4 325 sztuk akcji Fast Finance po cenie 0,60 zł za akcję. Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FAST FINANCE S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-035 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Agrestowa 112
(ulica) (numer)
(71) 361 20 42 (71) 361 20 42
(telefon) (fax)
biuro@fastfinance.pl www.fastfinance.pl
(e-mail) (www)
899-251-09-54 933-006-546
(NIP) (REGON)
d1xn10t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2011-07-26 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xn10t

Podziel się opinią

Share
d1xn10t
d1xn10t