Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

FAST FINANCE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

FAST FINANCE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku (1/2012)

Share
d3t6wtm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-19
Skrócona nazwa emitenta
FAST FINANCE S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Fast Finance S.A. niniejszym wskazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku: 1.Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2011 - 26 kwietnia 2012r. 2. Jednostkowe raporty kwartalne: - raport za IV kwartał 2011r. -21 lutego 2012r. - raport za I kwartał 2012r. - 10 maja 2012 r. - raport za III kwartał 2012r. - 6 listopada 2012r. 3. Jednostkowy raport półroczny - w dniu 21 sierpnia 2012 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 w/w Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r. Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

| | | FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAST FINANCE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-035 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Agrestowa | | 112 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 361 20 42 | | (71) 361 20 42 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fastfinance.pl | | www.fastfinance.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-251-09-54 | | 933-006-546 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Jacek Longin Daroszewski Prezes Zarządu Jacek Longin Daroszewski
2012-01-19 Jacek Zbigniew Krzemiński Wiceprezes Zarządu Jacek Zbigniew Krzemiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm