Trwa ładowanie...

Fed przygotowuje podłoże do normalizacji polityki pieniężnej

Zapiski z grudniowego posiedzenia Fed ujawniły, że członkowie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku byli zgodni co do tego, że gospodarka amerykańska pozostaje na ścieżce wzrostu gospodarczego, jednak w większym stopni zwracali uwagę na ryzyka płynące z gospodarki światowej i możliwe zawirowania jakie mogłyby pojawić się na rynku, gdyby okazało się, że działania ze strony innych banków centralnych w celu stymulacji gospodarki nie są wystarczające.

Fed przygotowuje podłoże do normalizacji polityki pieniężnejŹródło: WP.PL
d3wu59e
d3wu59e

Notatki wskazywały, że zdaniem członków FOMC spadek inflacji jest czynnikiem przejściowym wynikającym z mocnego dolara i silnego spadku cen energii. Cześć z nich preferowałaby rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki monetarnej w sytuacji, gdy inflacja powróci do celu. Zmiana komunikatu miała natomiast na celu danie większej elastyczności Rezerwie Fedaralnej w kwestii dostosowywania poziomu stóp procentowych w zależności od napływających danych z gospodarki amerykańskiej. Tym samym poprzez usunięcie zwrotu mówiącego o tym, że stopy procentowe będą utrzymywane na niskim poziomie przez dłuższy czas, Fed przygotował sobie podłoże do normalizacji polityki pieniężnej w najbliższych miesiącach w 2015 roku.

Presja na europejską walutę utrzymuję się nie tylko ze względu na obserwowaną dywergencję w polityce monetarnej Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej, ale także z powodu dalszego spadek cen i usług konsumentów. Wczorajsze wstępne dane na temat inflacji HICP w strefie euro wykazały, że zharmonizowany indeks cen konsumentów ukształtował się w grudniu na poziomie -0,2% w skali roku wobec 0,3% w poprzednim miesiącu oraz oczekiwanych -0,1% rok do roku. Brak zakotwiczonych oczekiwań inflacyjnych w średnim i długim terminie, a także ryzyko utrzymania się deflacji w najbliższych miesiącach będzie argumentem dla Europejskiego Banku Centralnego do podjęcia dodatkowych działań w celu wypełnienia swojego mandatu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że taka sytuacja wymusi na ECB dalsze niekonwencjonalne działania, w tym wprowadzenia programu skupu rządowych obligacji, co powinno ciążyć notowaniom euro w najbliższym czasie.

Dzisiaj uwagę zwraca spadek zamówień w niemieckim przemyśle w listopadzie o 2,4% w ujęciu miesięcznym oraz o 0,4% w skali roku, dużo większy niż przewidywania analityków. Ponadto dziś zostanie opublikowana inflacji PPI i sprzedaż detaliczna w strefie euro, gdzie w przypadku drugiego odczytu oczekuje się słabszych danych, co może przyczynić się do pogłębienia spadków na eurodolarze. Decyzja Banku Anglii nie będzie przełomowym wydarzeniem, gdyż nie oczekuje się zmian w parametrach polityki pieniężnej. Jak zawsze przed raportem z rynku pracy w USA większe znaczenie będzie miała liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych.

EURUSD

Na eurodolarze kontynuowane są powolne spadki. Na wykresie miesięcznym silnym wsparciem są dopiero minima z 2005 roku, które wyznaczają strefę wsparcia w rejonie 1,1640-1,1660. W tym rejonie znajdują się też istotne geometryczne poziomy wynikające ze zrównana się ze sobą niektórych impulsów spadkowych odpowiednio w 78,6% lub 100%. W dniu dzisiejszym para znalazła się na nowych minimach. Trend spadkowy obowiązuje, więc jak na razie wszelkie ruchy korekcyjne powinny być wykorzystywane do zajmowanie pozycji zgodnych z trendem.
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d3wu59e

GBPUSD

Na GBPUSD utrzymuje się silny trend spadkowy. Para obecnie zbliża się w okolice wsparcia wynikającego z minimów z końca marca i drugiej połowy maja 2013 roku oraz psychologicznego poziomu 1,50. Zejście poniżej tego poziomu otworzy drogę do dalszej deprecjacji funta w okolice 1,4810/30. Wcześniej jednak para będzie musiała poradzić sobie z 61,8% zniesienia Fib całości fali wzrostowej zapoczątkowanej jeszcze w styczniu 2009 roku.
[ USDJPY

]( http://finanse.wp.pl/w1,GBP,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

Anna Wrzesińska

d3wu59e

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d3wu59e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3wu59e