Trwa ładowanie...
d1ci0mw
d1ci0mw
espi

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z ...

FERRUM - Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (12/2013)
Share
d1ci0mw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 19 marca 2013 r. otrzymał potwierdzenie przyjęcia do realizacji przez HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. (HW Pietrzak) kolejnego zamówienia o wartości ok. 1,5 mln zł netto na dostawy taśmy walcowanej na gorąco wykorzystywanej przez Emitenta w procesie produkcji rur, złożonego przez Emitenta w ramach realizacji Umowy Ramowej na dostawy blach gorącowalcowanych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2010 z dnia 4 sierpnia 2010 r. (Umowa Ramowa). W związku z przyjęciem do realizacji przez HW Pietrzak ww. zamówienia łączna wartość obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a HW Pietrzak od dnia 5 marca 2013 r. (tj. od dnia, w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 8/2013 w sprawie wzajemnych obrotów Emitenta z HW Pietrzak) przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta i wyniosła ok. 16,4 mln zł netto. Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie Emitenta na dostawy taśmy gorącowalcowanej z dnia 7 marca 2013 r. (Zamówienie).
Wartość Zamówienia wynosi 10,0 mln zł netto i aktualnie jest realizowane. Zamówienie to podobnie jak pozostałe zamówienia z tym dostawcą, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych - w tym zakresie mają zastosowanie ogólne warunki wynikające z Umowy Ramowej. Pozostałe warunki Zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania łącznej wartości ww. zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d1ci0mw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski
2013-03-20 Włodzimierz Kasztalski Prokurent Włodzimierz Kasztalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ci0mw

Podziel się opinią

Share
d1ci0mw
d1ci0mw