Trwa ładowanie...
d3ozjt6

FERRUM - Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych....

FERRUM - Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych. (78/2012)

Share
d3ozjt6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 78 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach otrzymane od osób posiadających dostęp do informacji poufnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od dwóch Członków Rady Nadzorczej (Zawiadamiający) dwa jednobrzmiące zawiadomienia dotyczących transakcji na akcjach Emitenta. Zawiadamiający poinformowali o zbyciu przez ten sam podmiot blisko z nimi związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie, w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym odpowiednio: w dniu 27 marca 2012 r. - 21.500 szt. akcji Emitenta po cenie 11,31 zł za akcję, - 1.000 szt. akcji Emitenta po cenie 11,32 zł za akcję, - 27.421 szt. akcji Emitenta po cenie 11,30 zł za akcję, w dniu 28 marca 2012 r. - 2.500 szt. akcji Emitenta po cenie 11,30 zł za akcję, - 6.938 szt. akcji Emitenta po cenie 11,20 zł za akcję, w dniu 29 marca 2012 r. - 11.062 szt. akcji Emitenta po cenie 11,20 zł za akcję, Osoby dokonujące ww. zawiadomień nie wyraziły zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ozjt6

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2012-04-02 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ozjt6

Podziel się opinią

Share
d3ozjt6
d3ozjt6