Trwa ładowanie...
d2nhjt0

Ferrum ma umowę ramową z Weglokoksem na dostawę materiałów

Warszawa, 18.11.2015 (ISBnews) - Ferrum zawarło z Węglokoksem umowę ramową, której przedmiotem jest m.in. określenie ramowych zasad współpracy w zakresie dostaw materiałów i półproduktów hutniczych, podało Ferrum.
Share
d2nhjt0

"Realizacja dostaw będzie następowała poprzez zakup materiałów dokonywany przez Węglokoks i ich odsprzedaż do spółki na zasadach określonych w umowach wykonawczych określających szczegółowe parametry dostaw" - czytamy w komunikacie.

W każdym momencie realizacji umowy łączna kwota zaangażowania finansowego Węglokoks wynikającego z zawartych umów wykonawczych, obejmującego należności brutto od emitenta z tytułu zamówień materiałów, nie może przekroczyć równowartości kwoty 10 mln euro brutto, co odpowiada równowartości ok. 42,4 mln zł na dzień zawarcia umowy (limit), podano także.

Warunkiem wejścia w życie umowy jest zawarcie przez Ferrum ugód z wierzycielami finansowymi, tj. ING Bank Śląskim, Bankiem Millennium oraz mFaktoring, określających zasady spłaty zadłużenia finansowego na warunkach zaakceptowanych przez Węglokoks oraz ustanowienie zastawów rejestrowych stanowiących zabezpieczenie umowy.

d2nhjt0

"W okresie obowiązywania umowy spółka zobowiązana jest do utrzymywania na rzecz Węglokoksu zabezpieczeń w postaci zastawu rejestrowego na 100% akcji Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. będących własnością emitenta, zastawu rejestrowego na 1 386 386 akcjach własnych emitenta oraz zastawu rejestrowego na linii izolacji stanowiącej własność emitenta" - czytamy także.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami umowy, w skład rady nadzorczej spółki do końca stycznia 2016 r. powołany zostanie na czas obowiązywania umowy przedstawiciel Węgklokoksu.

Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2020 r. z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony po złożeniu stosownego oświadczenia przez którąkolwiek ze stron.

Grupa kapitałowa Ferrum realizuje działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Węglokoks zajmuje się eksportem węgla kamiennego, głównie do krajów Unii Europejskiej. Na rynku krajowym sprzedaje m.in. olej opałowy, surowce i produkty dla górnictwa oraz hutnictwa.

(ISBNews)

d2nhjt0

Podziel się opinią

Share
d2nhjt0
d2nhjt0