Trwa ładowanie...
d3cr21b
espi

FERRUM - Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów. (42/2011)

FERRUM - Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów. (42/2011)
Share
d3cr21b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Postanowienie sądu o wpisie do rejestru zastawów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Ferrum" S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 21 lipca 2011 roku Emitent otrzymał odpis postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów w sprawie dokonania, w dniu 15 lipca 2011 r., wpisu zastawu rejestrowego na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank). Przedmiotowy zastaw ustanowiony został do najwyższej sumy zabezpieczenia 22,5 mln zł jako zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu obrotowego o wartości 15 mln zł udzielonego Emitentowi przez Bank na podstawie umowy, która w dniu jej zawarcia nie spełniała kryterium uznania za umowę znaczącą. Zastaw rejestrowy ustanowiony został na środkach obrotowych w postaci zapasów będących własnością Emitenta i zlokalizowanych w jego magazynach. Wartość ewidencyjna zastawionych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta na dzień 29 czerwca 2011 r. wynosiła 30 mln zł netto. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a podmiotem na
rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami nim zarządzającymi. Jako kryterium uznania aktywów za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d3cr21b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2011-07-21 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cr21b

Podziel się opinią

Share
d3cr21b
d3cr21b