Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

FERRUM - Powzięcie informacji o wyborze oferty "FERRUM" S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie d...

FERRUM - Powzięcie informacji o wyborze oferty "FERRUM" S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw rur stalowych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (69/2012)
Share
d2jdt5z

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powzięcie informacji o wyborze oferty "FERRUM" S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw rur stalowych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka) informuje o powzięciu w dniu 23 marca 2012 r. informacji o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający, OGP Gaz-System S.A.), oferty złożonej przez "FERRUM" S.A. jako lidera konsorcjum, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez OGP Gaz-System S.A. - Gazociąg Szczecin-Lwówek. Wartość złożonej przez Spółkę oferty wynosi ok. 100 mln zł netto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw izolowanych rur stalowych w terminie od 2 lipca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. O zawarciu umowy z OGP Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Przedmiotowa umowa stanowić będzie umowę cząstkową, jaka zawarta zostanie w ramach realizacji umowy ramowej, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2011 z dnia 26 stycznia
2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d2jdt5z

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarzadu Grzegorz Szymczyk
2012-03-23 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z