Trwa ładowanie...
d1uqign

FERRUM - Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a BO...

FERRUM - Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a BOWIM S.A. progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. (24/2012)

Share
d1uqign

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie przez wartość wzajemnych obrotów realizowanych pomiędzy "FERRUM" S.A. a BOWIM S.A. progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. (Emitent, Spółka)
informuje, iż w dniu 31 stycznia 2012 r. Emitent przyjął do realizacji zamówienie na dostawę do spółki BOWIM S.A. z siedzibą w Sosnowcu (Kupujący, BOWIM) rur czarnych izolowanych (Zamówienie). W wyniku przyjęcia do realizacji ww. Zamówienia łączna wartość wzajemnych obrotów (zamówień w zakresie sprzedaży stalowych rur izolowanych jak również zakupu blachy i rur czarnych) realizowanych pomiędzy Emitentem a BOWIM w okresie ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła równowartość 10% kapitałów własnych i wyniosła ok. 17,1 mln zł netto. W omawianym okresie zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę rur czarnych z dnia 18 maja 2011 roku o wartości netto ok. 2,1 mln zł. Termin realizacji zamówienia przypadał na miesiąc lipiec 2011 r. Zamówienie zostało wykonane w terminie. Zamówienie to, podobnie jak pozostałe zamówienia z tym dostawcą, nie reguluje kwestii odszkodowań oraz kar umownych. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegają od warunków stosowanych
dla tego typu transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, iż w ramach ww. Zamówień łączna wartość zamówień przyjętych przez BOWIM do realizacji na rzecz "FERRUM" S.A. wyniosła w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 2,4 mln zł netto. Jako kryterium uznania łącznej wartości umów i zamówień za znaczące Emitent przyjął 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2012-01-31 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

Podziel się opinią

Share
d1uqign
d1uqign