Trwa ładowanie...
da9pi27
espi
14-12-2011 18:10

FERRUM - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapi...

FERRUM - Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. (132/2011)

Share
da9pi27

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 132 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie wartości dostaw realizowanych z ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry progu 10% kapitałów własnych "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | RNPOZYCJA16_157 | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. otrzymał potwierdzenie przyjęcia do realizacji kolejnego zamówienia złożonego przez Emitenta do firmy ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry (Dostawca) na dostawy taśmy gorącowalcowanej w kręgach wykorzystywanej przez "FERRUM" S.A. w procesie produkcji rur. W związku z przyjęciem do realizacji przez Dostawcę tego zamówienia łączna wartość zamówień przyjętych do realizacji przez ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry od dnia 4 sierpnia 2011 r. (w którym Emitent przekazał raport bieżący nr 46/2011 o poprzednich dostawach realizowanych przez ISD DUNAFERR CO. LTD. Węgry) wyniosła ok. 3,8 mln Euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu odpowiada kwocie ok. 17,4 mln zł. Największym zamówieniem z tego okresu było zamówienie złożone w dniu 9 listopada 2011 roku o wartości ok. 1,4 mln Euro, co po przeliczeniu wg średniego kursu NBP na dzień przekazania niniejszego raportu odpowiada kwocie ok. 6,2 mln zł. Termin
realizacji zamówienia, o którym mowa powyżej przypadał na miesiąc listopad 2011 r. Zamówienie to podobnie jak pozostałe zamówienia z Dostawcą, nie regulowało kwestii odszkodowań oraz kar umownych. Pozostałe warunki zamówienia nie odbiegały od warunków stosowanych dla tego typu transakcji. Jako kryterium uznania łącznej wartości zamówień za znaczące przyjęto 10% kapitałów własnych Emitenta. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da9pi27

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-14 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2011-12-14 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

da9pi27
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
da9pi27