Trwa ładowanie...
d4ansuq
espi

FERRUM - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (116/2012)

FERRUM - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (116/2012)
Share
d4ansuq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 116 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z §28 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?]w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 109/2012 z dnia 6 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej "FERRUM" Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka), Zarząd Emitenta informuje, iż na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza VII kadencji, działając na podstawie art. 16 ust. 16.1. Statutu Spółki "FERRUM" S.A. oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A., w związku w wyborem Rady Nadzorczej VII kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. w dniu 5 czerwca 2012 r., postanowiła wybrać na: - przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Bogusława Leśnodorskiego, - zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Lecha Skrzypczyk, - sekretarza Rady Nadzorczej VII kadencji Pana Piotra Chałę. Dodatkowo Emitent informuje, iż w związku z wyborem i ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej VII kadencji, na
posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Komitetu Audytu. Aktualnie w jego skład wchodzą następujące osoby: 1. Witold Marszałek - Przewodniczący, 2. Bogusław Leśnodorski - Członek, 3. Bartłomiej Markowicz - Członek. Przewodniczący Komitetu Audytu jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i od lat związany jest ze światem finansów oraz spełnia warunki niezależności o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77 z 2009 roku, poz. 649) oraz w art. 19 ust. 19.4. Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d4ansuq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2012-06-13 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ansuq

Podziel się opinią

Share
d4ansuq
d4ansuq