Trwa ładowanie...
d2kwt1b

FERRUM - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (44/2013)

FERRUM - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. (44/2013)

Share
d2kwt1b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w związku ze złożeniem w dniu 19 lipca 2013 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej "FERRUM" S.A. przez Pana Witolda Marszałka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FERRUM" S.A. po wznowieniu obrad w dniu 19 lipca 2013 r., powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji Pana Surojit Kumar Ghosh. Emitent informuje, iż Pan Witold Marszałek w oświadczeniu o rezygnacji nie podał powodów swojej decyzji. Poniżej Spółka przekazuje informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji wraz z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej Pana Surojit Kumar Ghosh. Wykształcenie: - 1979 r. - Bachelor of Commerce (Honours) - 1980 r. - Associate Chartered Accountant - 1984 r. - Associate Cost & Works Accountant Doświadczenie zawodowe: - 1980-1994 ? Dunlop India Ltd - Chief Internal Auditor - 1994 -2004 ? Indian Aluminum Ltd/Hindalco - Chief General Manager Finance - 2004 - 2005 ? ArcelorMittal Lazaro Cardenas/Meksyk - Controller - 2005
-2006 ? Galati/Rumunia oraz Country Manager Romania - Dyrektor Finansowy ArcelorMittal - 2007 ? 2011 ? ArcelorMittal Poland S.A. - Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy - 2011 ? do chwili obecnej ? Wiceprezes ArcelorMittal, Dyrektor Finansowy na Europę Wschodnią, Członek Zarządu ArcelorMittal Poland S.A., Country Manager Poland Pan Surojit Kumar Ghosh zasiada w Radzie Nadzorczej ArcelorMittal Shared Service Centre Europe Sp. z o.o. oraz jest Członkiem Zarządu ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. oraz ArcelorMittal FCE Services Poland. Pan Surojit Kumar Ghosh poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu w ArcelorMittal Poland S.A. będącej podmiotem konkurencyjnym dla "FERRUM" S.A., nie prowadzi w żadnej innej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto Pan Surojit Kumar Ghosh nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

| | | FERRUM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FERRUM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Porcelanowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 32) 255 58 42 | | (0 32) 255 42 94 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | ferrum.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-28-794 | | 272581760 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2013-07-19 Jarosław Zuzelski Wiceprezes Zarządu Jarosław Zuzelski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kwt1b

Podziel się opinią

Share
d2kwt1b
d2kwt1b