Trwa ładowanie...
d6tf23e
d6tf23e
espi

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

FINHOUSE S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d6tf23e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FINHOUSE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ust.1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Finhouse S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał zawiadomienie przekazane na podstawie art. 160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Pana Mariusza Wójcickiego, Członka Rady Nadzorczej, o następującej treści: Jako Członek Rady Nadzorczej Spółki FINHOUSE S.A. na podstawie art.160 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. informuję, że w 2014 r. dokonałem następujące transakcje akcjami Spółki FINHOUSE S.A. na rynku wtórnym (NEW CONNECT): - sprzedaż 2862 akcji po cenie 0,81 PLN dn. 20.02.2014r. - sprzedaż 13700 akcji po cenie 0,80 PLN dn. 20.02.2014r. - sprzedaż 51 akcji po cenie 1,16 PLN dn. 25.02.2014r. - sprzedaż 2375 akcji po cenie 1,24 PLN dn. 26.02.2014r. - sprzedaż 2123 akcji po cenie 1,39 PLN dn. 26.02.2014r. - zakup 1500 akcji po cenie 0,90 PLN dn.22.08.2014r. Po dokonaniu w/w transakcji zmniejszyłem stan posiadania
ze stanu 111 111 akcji do stanu 91500 akcji Spółki FINHOUSE S.A. ,co stanowi 8,2 % kapitału akcyjnego Spółki oraz posiadam prawo do 91 500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,2 % głosów w ogólnej liczbie na Walnym Zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FINHOUSE S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-304 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jerozlimskie 133 lok 64
(ulica) (numer)
(22) 423 90 85 (22) 353 88 53
(telefon) (fax)
info@finhouse.pl www.finhouse.pl
(e-mail) (www)
7010228263 142251054
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Artur Luterek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6tf23e

Podziel się opinią

Share
d6tf23e
d6tf23e