Trwa ładowanie...
d48xbu8
d48xbu8

Fitch podniósł ratingi Białegostoku do BBB i A+(pol), perspektywa stabilna

Warszawa, 26.01.2015 (ISBnews) - Fitch Ratings podniósł długoterminowe ratingi miasta Białystok dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej (IDR) do poziomu BBB z BBB- oraz krajowy rating długoterminowy do poziomu A+(pol) z A(pol). Perspektywa ratingów jest stabilna, podała agencja.
Share
d48xbu8

"Podniesienie ratingów odzwierciedla niską presję na wzrost zadłużenia dzięki poprawie zdolności miasta do finansowania inwestycji bez konieczności zaciągania nowego długu. Bierze ona również pod uwagę bezpieczne wskaźniki zadłużenia będące rezultatem dobrych wyników operacyjnych osiągniętych przez miasto oraz dobrą płynność, która się znacząco poprawiła w wyniku sprzedaży udziałów w spółce ciepłowniczej MPEC" - czytamy w komunikacie.

Stabilna perspektywa ratingów odzwierciedla oczekiwania agencji, że wyniki operacyjne Białegostoku pozostaną dobre. Będzie to wynikiem dobrego zarządzania finansami miasta, polegającemu na skutecznej realizacji dochodów przy równocześnie stałym ograniczaniu tempa wzrostu wydatków operacyjnych. To razem z ostrożną polityką inwestycyjną, którą zdaniem Fitch miasto będzie kontynuowało również w nowej perspektywie finansowej UE, powinno skutkować nadwyżkami budżetowymi od 2017r. Ratingi biorą także pod uwagę wzrost zadłużenia spółek miejskich, które realizują programy inwestycyjne.

Fitch prognozuje, że zadłużenie bezpośrednie Białegostoku może spaść do 420 mln zł lub poniżej 30% dochodów bieżących w 2018 r. z 680,2 mln zł (54% dochodów bieżących). W 2014 r. miasto przeznaczyło 20 mln zł z 260 mln zł wpływów ze sprzedaży spółki MPEC, by przedterminowo wykupić obligacje w 2014r. Zadłużenie Białegostoku jest długoterminowe i będzie spłacane równomiernie, co obniża presję na budżet miasta. Niższa obsługa zadłużenia w wysokości średnio 88 mln zł rocznie w latach 2015-2018 w porównaniu do 124 mln zł w latach 2010-2014 wynika z rosnącego udziału zadłużenia na bazie stopy stałej oraz 50%-owego udziału kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym w portfelu kredytowym miasta.

d48xbu8

Dobra płynność Białegostoku znacząco wzrosła w wyniku transakcji sprzedaży MPEC, ocenia agencja. Średni stan na rachunkach miasta w 2014r. wyniósł 129 mln zł w porównaniu do 35 mln zł w 2013 r. Fitch oczekuje, że płynność pozostanie wysoka w średnim okresie, gdyż miasto zamierza stopniowo wykorzystywać środki ze sprzedaży MPEC do finansowania inwestycji.

Agencja oczekuje, że wyniki operacyjne Białegostoku nadal będą solidne w wyniku ostrożnej polityki budżetowania, jak również kontynuacji działań zmierzających do racjonalizacji wydatków operacyjnych. Zgodnie z prognozą Fitcha, marża operacyjna miasta może wzrosnąć do około 11% w 2018r. z przewidywanej 7,8% w 2014r. Choć dynamika dochodów własnych w 2014r. była dobra, to na niższą niż prognozowaną przez Fitch nadwyżkę operacyjną wpływ miała jednorazowo niższa o 18,4 mln zł subwencja oświatowa. W latach 2015-2018 nadwyżka operacyjna może wynieść średnio 140 mln zł rocznie (2014r.: wstępnie 98,8 mln zł) i 1,5 razy (2014r.: 1,0 raza) przewyższać obsługę długu w tym okresie.

Zgodnie z polityką miasta, wydatki majątkowe w latach 2015-2018 finansowane będą wyłącznie z dochodów majątkowych i z nadwyżki bieżącej. Głównym źródłem dochodów majątkowych obok wpływów ze sprzedaży MPEC są dotacje z UE oraz ze sprzedaży majątku. Zdaniem Fitcha, wydatki inwestycyjne Białegostoku w tym okresie, głównie na drogi i transport publiczny, będą nadal wysokie. Fitch prognozuje, że mogą one wynieść średnio 370 mln zł rocznie i stanowić ponad 20% wydatków ogółem.

(ISBnews)

d48xbu8

Podziel się opinią

Share
d48xbu8
d48xbu8