Trwa ładowanie...
d36rkg2
25-01-2016 13:31

Fitch prognozuje 22 mld zł nadwyżki operacyjnej samorządów w l. 2016-2017

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - Jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (JST) odnotują dobre wyniki operacyjne w latach 2016-2017, z nadwyżką operacyjną na poziomie 22 mld zł wobec 21 mld zł spodziewanych w 2015 r., wynika z komentarza Fitch Ratings. Fitch prognozuje też m.in. rosnące dochody podatkowe, średnio o 7% rocznie (podobnie jak w 2015 r.) i niższe wydatki majątkowe: 34 mld zł rocznie wobec 40 mld zł zakładanych w ub.r.

d36rkg2
d36rkg2

"W latach 2016-2017 nadwyżka operacyjna sektora jednostek samorządu terytorialnego (JST) pozostanie na stabilnym poziomie około 22 mld zł, co będzie stanowiło 11-12% dochodów operacyjnych. Wyniki te będą zbliżone do wyników spodziewanych w 2015r. (około 21 mld zł lub 11,8%) oraz wyższe niż w latach 2010-2014 (marża operacyjna wynosiła średnio 9,8%)" - czytamy w komentarzu.

Zdaniem Fitch, dobre wyniki operacyjne będą wynikały z dalszego wzrostu gospodarczego w Polsce (prognozowany realny wzrost PKB na poziomie 3,5% w latach 2015-2017), dzięki któremu dochody podatkowe JST będą rosły średnio o 7% rocznie, tj. w tempie zbliżonym do spodziewanego w 2015r. Wpływy z podatków dochodowych stanowią około 24% zagregowanych dochodów operacyjnych JST.

"Oczekujemy, że JST będą kontynuować działania mające na celu racjonalizację wydatków operacyjnych. Jednak naszym zdaniem wynikające z tych działań oszczędności będą malały wraz z upływem czasu i mogą być częściowo zniwelowane przez rosnące wydatki na utrzymanie nowo wybudowanej infrastruktury. W rezultacie spodziewamy się, że wydatki operacyjne JST będą rosły w tempie zbliżonym do tempa wzrostu dochodów operacyjnych, tj. około 4% rocznie" - napisali także analitycy Fitch.

Zdaniem agencji, w latach 2016-2017 wydatki majątkowe JST spadną do 34 mld zł (15% wydatków ogółem) z 40 mld zł (20%) spodziewanych w 2015r. W rezultacie wyniki budżetowe JST będą zbilansowane w latach 2016-2017, przy niewielkim deficycie spodziewanym w 2015r. (1 mld zł oraz 0,5% dochodów ogółem). Wydatki majątkowe mogą ponownie osiągnąć wysoki poziom w latach 2018-2019 w związku z realizacją inwestycji współfinansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020, ale nadal powinny być one w 50% finansowane ze środków unijnych, podobnie jak miało to miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat.

d36rkg2

W latach 2016-2017 zagregowane zadłużenie bezpośrednie JST będzie pozostawać na względnie stabilnym poziomie około 71 mld zł i 38% dochodów bieżących, tj. poniżej średniej wynoszącej 42% w latach 2013-2015. W zadłużeniu JST dominują kredyty bankowe, ale udział obligacji krajowych może się nadal nieznacznie zwiększać i przekroczyć 30% w 2015r.
Ponadto Fitch zakłada dobre wskaźniki obsługi zadłużenia: spodziewa się, że nadwyżka operacyjna sektora może być 1,5x wyższa od obsługi długu, wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej może wynosić średnio 4 lata, tj. będzie zdecydowanie niższy od ostatecznego terminu zapadalności długu. Pozytywny wpływ na wskaźniki obsługi długu będą miały niskie stopy procentowe oraz przeprowadzona przez JST restrukturyzacja długu w latach 2012-2014, gdy JST refinansowały swoje zobowiązania i zaciągały dług o znacznie dłuższych terminach zapadalności i bardziej równomiernie rozłożonej spłacie.

Zdaniem Fitch, niektóre JST mogą nadal powierzać realizację inwestycji swoim spółkom, jednak związane z tym ryzyko pośrednie dla ich budżetów pozostanie umiarkowane. "Uważamy, że spółki wodnokanalizacyjne oraz zakłady unieszkodliwiania odpadów komunalnych będą w stanie samodzielnie obsługiwać swoje zadłużenie, natomiast spółki transportowe powinny być w stanie spłacić swoje zadłużenie z przychodów otrzymanych na podstawie długoterminowych umów na świadczenie usług dla JST" - czytamy dalej.

W swoich prognozach Fitch zakłada, że rząd zrekompensuje JST ewentualny spadek dochodów wynikający z aktualnie dyskutowanych zmian prawnych, takich jak podniesienie kwoty wolnej od podatku od 2017r. czy zmian w systemie wyrównywania dochodów JST, podsumowano.

(ISBnews)

d36rkg2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36rkg2