Trwa ładowanie...
d4g8lfh

FITEN S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2015)

FITEN S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (3/2015)

Share
d4g8lfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
FITEN S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd FITEN S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku od Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej (zgodnie z art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) w dniu 30 stycznia 2015 roku nabył 447.000 sztuk akcji Spółki po cenie 0,70 PLN za jedną akcję. Nabyte akcje stanowią 3,17% ogólnej liczby akcji i uprawnią do 447.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 3,17% ogólnej liczby głosów. Transakcja nabycia akcji została przeprowadzona w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect w trybie transakcji pakietowej. Przed zawarciem transakcji podmiot powiązany nie posiadał akcji Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FITEN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | FITEN S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-568 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ligocka | | 103 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 775 94 64 | | +48 32 775 94 65 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-26-22-328 | | 240547273 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Roman Pluszczew Prezes Zarządu
2015-03-12 Sebastian Woźniak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh