Trwa ładowanie...
d3373at

Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego (23/2 ... - EBI

Fiten Spółka Akcyjna - Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego (23/2015)

Share
d3373at

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FITEN S.A. (dalej ?Spółka?) informuje, że w wyniku działań sprzedażowych prowadzanych od początku 2015 roku, poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego na lata 2016-2018 osiągnął na dzień 31 sierpnia 2015 roku poziom 644 GWh, tj. był większy o 2 583% niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy wynosił 24 GWh. Osiągnięty wynik jest najwyższy w historii działalności Spółki. Uzyskany poziom kontraktacji, w opinii Zarządu przełoży się na przychody w wysokości ok. 129 mln PLN, z czego większość, bo aż 80%, zostanie zrealizowana w 2016 roku. Celem Zarządu Spółki jest kontunuowanie sprzedaży energii dla klienta końcowego przez cały 2015 rok i osiągnięcie na koniec 2015 roku poziomu kontrakcji na lata 2016-2018 w wysokości 750 GWh, co w opinii Spółki przełoży się na przychody w wysokości ok. 150 mln. PLN. Znaczenie tego segmentu, w szczególności jeśli chodzi o rentowność, w całokształcie działalności Spółki w latach 2016-2018 roku będzie znacznie większe niż w roku 2015 ?
na początku 2015 roku poziom kontraktacji portfela sprzedaży energii dla klienta końcowego na 2015 rok wynosił 384 GWh. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Pluszczew Prezes Zarządu
Krzysztof Czajka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at