Trwa ładowanie...
d31bt5s

Fiten Spółka Akcyjna - Rozwiązanie istotnych umów długoterminowych. (6/2015) - EBI

Fiten Spółka Akcyjna - Rozwiązanie istotnych umów długoterminowych. (6/2015)

Share
d31bt5s
NEW CONNECT
Raport EBI nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rozwiązanie istotnych umów długoterminowych.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FITEN S.A. (?Spółka?) informuje o podpisaniu w dniu 19 lutego 2015 roku trzech porozumień w sprawie rozwiązania z dniem 28 lutego 2015 roku następujących umów: - umowy przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii nr 93/PM/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku, - umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii nr 30/MA/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku, - umowy sprzedaży energii elektrycznej nr 361/KK/12 z dnia 14 czerwca 2012 roku, o podpisaniu w/w umów Spółka informowała raportem bieżącym nr 49/2012. Rozwiązanie powyższych umów nie będzie miało istotnego wpływu na wyniki finansowe Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31bt5s

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Pluszczew Prezes Zarzadu
Sebastian Woźniak Członek Zarzadu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d31bt5s

Podziel się opinią

Share
d31bt5s
d31bt5s