Trwa ładowanie...
d1px5ds

FLUID - Upublicznienie akcji serii A i B Fluid S.A. (7/2015) - EBI

FLUID - Upublicznienie akcji serii A i B Fluid S.A. (7/2015)

Share
d1px5ds

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Upublicznienie akcji serii A i B Fluid S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki FLUID S.A. z siedzibą w Sędziszowie (?Emitent?), informuje iż w dniu 19 marca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (?GPW?) na podstawie §5 ust. 1 w związku z §3 ust 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu podjął uchwałę nr 266/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela FLUID S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda (?Akcje?): 13.232.410,00 /trzynaście milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta dziesięć/ ? akcji serii A 1.463.630 /jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści/ ? akcji serii B. Jednocześnie w nawiązaniu do przywołanej powyżej uchwały Zarządu GPW, Emitent w dniu 20 marca 2015 r. złożył wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowań Akcji na rynku NewConnect ze wskazaniem na dzień 30 marca 2015 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w
alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jan Gładki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds