Trwa ładowanie...
d1umlzf
d1umlzf
espi

FON - Dopuszczenie akcji serii K do obrotu (54/2011)

FON - Dopuszczenie akcji serii K do obrotu (54/2011)
Share
d1umlzf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Dopuszczenie akcji serii K do obrotu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 925/2011 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta. Na podstawie uchwały nr 925/2011 Zarząd GPW postanowił o dopuszczeniu w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 21 lipca 2011 r. 224.000.000 (dwieście dwadzieścia cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lipca 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCASPL00019". Emitent informował o przebiegu procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K raportami bieżącymi nr 49/2011 z dnia 28.07.2011r. oraz raportem nr 50/2011 z dnia 29.06.2011r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
052 3750193 052 3750193, 052 3828506
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1umlzf

Podziel się opinią

Share
d1umlzf
d1umlzf