Trwa ładowanie...
d1ylfcz
espi
15-11-2011 17:40

FON ECOLOGY S.A. - Informacja dla akcjonariuszy o realizacji Prawa Poboru akcji serii B (29/2011)

FON ECOLOGY S.A. - Informacja dla akcjonariuszy o realizacji Prawa Poboru akcji serii B (29/2011)

Share
d1ylfcz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON ECOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla akcjonariuszy o realizacji Prawa Poboru akcji serii B | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Niniejszym zgodnie z treścią ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym które ukazało się pod nr 219 pozycja 14323 w dniu 14.11.2011r. na podstawie art. 434 i 436 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po nr 0000336818 (dalej zwaną Spółką), niniejszym oferuje objęcie akcji serii B na zasadach subskrypcji zamkniętej: 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 04.11.2011r. 2. Kapitał Zakładowy ma być podwyższony o kwotę 10.800.000 zł (dziesięć milionów osiemset tysięcy złotych). 3. Prawu poboru podlega 108.000.000 (sto osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 4. Cena emisyjna Akcji serii B wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję i jest równa ich wartości nominalnej. 5. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym
akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną Akcją Spółki serii A przypadać będzie do objęcia 108 (sto osiem) nowych Akcji serii B. 6. Zapisy na Akcje serii B będą przyjmowane od 30 listopada 2011r. do 9 grudnia 2011r. w domach maklerskich prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których są zarejestrowane prawa poboru lub w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy, jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy. 7. Akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru z tytułu posiadania przez niego akcji w dniu ustalania prawa poboru (25 listopada 2011r), może w terminie przyjmowania zapisów dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje w liczbie nie większej niż 108 000 000 (sto osiem milionów) w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. 8. Wpłaty na akcje serii B powinny być dokonywane gotówką w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za
każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu. 9. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty na akcje serii B w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru, przy czym dokonanie wpłaty jedynie w części będzie podstawą przydziału akcji w liczbie odpowiadającej wniesionej opłacie. 10. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem, jeśli emisja akcji serii B nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 4 maja 2012r. 11. Informacja o przydziale akcji serii B zostanie podana przez Spółkę nie później niż do dnia 23.12.2011r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz

| | | FON ECOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON ECOLOGY S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18C | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 243673132 | | 243673132 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fonecology.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 774-312-51-97 | | 141998779 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ylfcz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1ylfcz
d1ylfcz