Trwa ładowanie...
d317x58
espi
24-11-2011 21:07

FON - Pośrednie zbycie akcji (82/2011)

FON - Pośrednie zbycie akcji (82/2011)

Share
d317x58

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 82 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FON | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 23.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. w Płocku na mocy postanowień statutu spółki, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust.1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) o pośrednim zbyciu akcji Emitenta.. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że pośrednie zbycie akcji Emitenta nastąpiło na skutek utraty statusu podmiotu dominującego przez spółkę zależną DAMF Invest S.A. wobec spółki REFUS Sp. z o.o w Warszawie, w wyniku częściowej sprzedaży przez DAMF Invest S.A. udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. w Warszawie oraz dokonanego na dzień 22.11.2011r. podwyższenia
kapitału zakładowego REFUS Sp. z o.o. w Warszawie. W związku z powyższym Pan Mariusz Patrowicz pośrednio zbył 9.047.734 akcji spółki Emitenta które były w posiadaniu REFUS Sp. z o.o., a która to ilość akcji stanowi 2,69 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do oddania 9.047.734 głosów, stanowiących 2,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że przed pośrednim zbyciem akcji, o których mowa powyżej, łącznie pośrednio posiadał 230.806.734 akcji Emitenta, która to ilość stanowiła 68,69% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania łącznie 230.806.734 głosów, stanowiących 68,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że aktualnie pośrednio przez spółkę DAMF Invest S.A., posiada 221.759.000 akcji Emitenta, która to ilość stanowi 65,999% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniała do oddania łącznie 221.759.000 głosów, stanowiących 65,999 % udziału
w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w spółce Emitenta. Ponadto Pan Mariusz Patrowicz poinformował, że inne podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317x58

| | | FON SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FON | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 09-402 | | Płock | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Padlewskiego | | 18c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 24 367 31 32 | | 24 367 31 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@fon-sa.pl | | www.fon-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 548-007-58-44 | | 070009914 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Sylwia Szwed Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317x58
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d317x58
d317x58