Trwa ładowanie...
d187ori
espi

FON - Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na r...

FON - Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach. (31/2014)
Share
d187ori
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
Prośba Zarządu Emitenta do Akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadanych akcji na rachunkach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Fon S.A. z siedzibą Płocku zwraca się do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie posiadanego stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych, celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.02.2014 r. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że w celu powstania możliwie niewielkiej ilości tzw. niedoborów scaleniowych, liczba akcji na rachunkach każdego z Akcjonariuszy powinna być równa jedno lub wielokrotności liczby 16. Zarząd informuje również, że w dniu 04.03.2014 r. skierował do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji Spółki ,celem umożliwienia przeprowadzenia procedury scalenia akcji Emitenta przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FON SA
(pełna nazwa emitenta)
FON Finanse (inne)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
24 367 31 32 24 367 31 32
(telefon) (fax)
biuro@fon-sa.pl www.fon-sa.pl
(e-mail) (www)
548-007-58-44 070009914
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Robert Ogrodnik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d187ori

Podziel się opinią

Share
d187ori
d187ori