Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

FORTE - Terminy przekazywania raportów okresowych przez FORTE S.A. w 2012 roku (2/2012)

FORTE - Terminy przekazywania raportów okresowych przez FORTE S.A. w 2012 roku (2/2012)

Share
d2s1jc3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych przez FORTE S.A. w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd Fabryk Mebli FORTE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty kwartalne skonsolidowane ( rozszerzone o skrócone kwartalne sprawozdania jednostkowe) za IV kwartał 2011 roku- 29 lutego 2012 roku za I kwartał 2012 roku - 15 maja 2012 roku za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 roku raporty półroczne: raport za I półrocze 2012 roku - 31 sierpnia 2012 roku raporty roczne: jednostkowy raport roczny za 2011 rok - 30 kwietnia 2012 roku skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 30 kwietnia 2012 roku. Jednocześnie, zgodnie z zasadami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, FORTE S.A. rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

| | | FABRYKI MEBLI FORTE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FORTE | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 07-300 | | Ostrów Mazowiecka | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Biała | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-29 74620-81 do 86 | | 0-29 74629-19 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | forte@forte.com.pl | | www.forte.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7590005082 | | 550398784 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3