Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (36/2014)

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (36/2014)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI ?FORTE? S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 16 października 2014 roku Spółka zawarła z mBank S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym: 1. 1.500.000 EUR ? Put 4,2500 ? Call 4,5440 z datą wygaśnięcia 2016-08-16 2. 1.500.000 EUR ? Put 4,2500 ? Call 4,5440 z datą wygaśnięcia 2016-08-29 3. 1.500.000 EUR ? Put 4,2200 ? Call 4,5440 z datą wygaśnięcia 2016-09-15 4. 1.500.000 EUR ? Put 4,2200 ? Call 4,5440 z datą wygaśnięcia 2016-09-28 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 12 mln EUR (po 6 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 50 668 tys. zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10 % kapitałów własnych
Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Mariusz Gazda Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l