Trwa ładowanie...
d13z4oz
espi

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (4/2013)

FORTE - Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta (4/2013)
Share
d13z4oz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FORTE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 14 marca 2013 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym: 1. 2.000.000 EUR ? Put 4,2000 ? Call 4,7580 z datą rozliczenia 2015-01-16 2. 2.000.000 EUR ? Put 4,2000 ? Call 4,7580 z datą rozliczenia 2015-01-28 3. 2.000.000 EUR ? Put 4,2000 ? Call 4,7580 z datą rozliczenia 2015-02-13 4. 2.000.000 EUR ? Put 4,2000 ? Call 4,7580 z datą rozliczenia 2015-02-25 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 16 mln EUR (po 8 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 66.317 tys. zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości
10 % kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FABRYKI MEBLI FORTE SA
(pełna nazwa emitenta)
FORTE Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
07-300 Ostrów Mazowiecka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biała 1
(ulica) (numer)
0-29 74620-81 do 86 0-29 74629-19
(telefon) (fax)
forte@forte.com.pl www.forte.com.pl
(e-mail) (www)
7590005082 550398784
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Robert Rogowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13z4oz

Podziel się opinią

Share
d13z4oz
d13z4oz