Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

FOTA S.A. - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarząd...

FOTA S.A. - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu (43/2013)
Share
dbygpqh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 43/2013 z 13 września 2013 roku błędnie wskazano stanowisko na jakie został oddelegowany Pan Michael Kowalik ? Członek Rady Nadzorczej. W raporcie wskazano, że oddelegowanie nastąpiło do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, a powinno być do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Prawidłowa treść raportu brzmi: Zarząd FOTA S.A. informuje, że w dniu 13 września 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować z dniem 13 września 2013 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu spółki FOTA S.A. Oddelegowanie będzie trwało przez okres trzech miesięcy. Pan Michael Kowalik jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce, Austrii i w Niemczech z doświadczeniami w "turn around". Obecnie jest Prezesem Zarządu EGZERGIA East
West Research Sp. z o. o. Wcześniej pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w ENERGETYKA Wisłosan Sp. z o. o., Członka Zarządu KOGENERACJA SA oddelegowany przez Energie Baden Württemberg AG, w Karlsruhe, Prezesa Zarządu HEW ENERGETYKA Sp. z o. o. w Gdańsku oddelegowany przez HEW AG w Hamburgu, Dyrektora Zarządzającego z zadaniem sanacji firmy w Rheinhuette GmbH w Wiesbaden w grupie FRIATEC AG, Dyrektora technicznego w filii Dresser Industries z Grupy Haliburton w Hamburgu oraz zarządzał firmami w Austrii. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A., Towarowej Giełdy Energii SA, EC Zielona Góra S.A. i ESV S.A. Pan Michael Kowalik studiował i pracował na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Keplera w Linzu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michael Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki
osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. PRZEMYSŁ INNE
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 GDYNIA
(kod pocztowy) (miejscowość)
STRYJSKA 24
(ulica) (numer)
(58) 690-66-10 (58) 662-40-01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 JAKUB FOTA WICEPREZES ZARZĄDU
2013-09-16 RADOSŁAW WOJTKIEWICZ CZŁONEK ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh