Trwa ładowanie...
d2tx2hi
espi
13-11-2012 14:08

FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (34/2012)

FOTA S.A. - Nabycie akcji własnych (34/2012)

Share
d2tx2hi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd w imieniu FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 12 listopada 2012 roku Spółka nabyła 440 (czterysta czterdzieści) akcji własnych o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,0047 % kapitału zakładowego Emitenta i dają 440 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,004 % ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 4,46 PLN (cztery złote polskie czterdzieści sześć groszy). Po dokonaniu powyżej opisanej transakcji, Emitent łącznie posiada 4737 akcje własne o wartości nominalnej 2,00 PLN (dwa złote polskie) każda, które stanowią 0,05 % kapitału zakładowego Emitenta i dają 4737 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 0,043 % ogólnej liczby głosów. Akcje zostały nabyte w ramach realizacji Programu nabywania akcji własnych Emitenta, o którym informowano raportem bieżącym nr 14/2012 z 4 lipca 2012 roku, przyjętego i realizowanego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6
czerwca 2012 r., celem ich umorzenie i obniżenie kapitału zakładowego Emitenta. Nabycie akcji zostało zrealizowane na podstawie zlecenia złożonego przez Spółkę w dniu 31 października 2012 r. w ramach umowy zawartej przez Emitenta z Domem Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tx2hi

| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stryjska 24 | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 690 66 10 | | 058 662 40 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-13 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2012-11-13 Adrian Smeja Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tx2hi
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tx2hi