Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

FOTA S.A. - Obniżenie limitów kredytowych (13/2013)

FOTA S.A. - Obniżenie limitów kredytowych (13/2013)
Share
d3gh0lb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-04
Skrócona nazwa emitenta
FOTA S.A.
Temat
Obniżenie limitów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (Spółka) informuje, że wczoraj otrzymał z Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Bank) pismo informujące, że wyniki finansowe Spółki za 2012 rok naruszają postanowienia następujących umów zawartych z Bankiem: 1. umowa o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania z 1 kwietnia 2010 roku, 2. umowa o kredyt obrotowy odnawialny na pokrycie wypłat z akredytyw z 1 kwietnia 2010 roku, 3. umowa o kredyt obrotowy z 30 listopada 2006 roku. W związku z powyższym Bank ograniczył wysokość limitów przyznanych w ramach ww. umów o niewykorzystywane przez Spółkę kwoty, tj.: 1. wstrzymał możliwość wystawiania nowych akredytyw (aktualny stan wykorzystania limitu o wartości 3,0 mln USD wynosi 0,8 mln USD), 2. obniżył limit kredytu w rachunku bieżącym z 20 mln PLN do 17,7 mln PLN (aktualny stan wykorzystania limitu wynosi 16,3 mln PLN).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FOTA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FOTA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-506 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stryjska 24 24
(ulica) (numer)
058 690 66 10 058 662 40 01
(telefon) (fax)
biuro_zarzadu@fota.pl www.fota.pl
(e-mail) (www)
589-17-50-856 192598184
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Paweł Gizicki Prezes Zarządu
2013-06-04 Adrian Smeja Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb