Trwa ładowanie...
d2uik0q

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za marzec 2015 roku (11/2015) - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za marzec 2015 roku (11/2015)

Share
d2uik0q

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za marzec 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za marzec 2015 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W marcu 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta. W zakresie procesu legislacyjnego dot. ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym, mającej bezpośredni wpływ na rynek, na którym działa Emitent, nie doszło do istotnych zmian. Według wiedzy Emitenta aktualnie projekt ustawy opracowany przez Ministerstwo Gospodarki po konsultacjach społecznych i międzyresortowych oczekuje na przekazanie do Komitetu Stałego Rady Ministrów. W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej. W dniu 17 marca 2015 r. spółka Fundusz Hipoteczny DOM
Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (spółka zależna Emitenta) dokonała zapłaty odsetek od obligacji serii B. Za pierwszy okres odsetkowy od 17 grudnia 2014 r. z tytułu odsetek od obligacji serii B dokonano wypłaty kwoty 74.739,45 zł. Wypłata została dokonana w dniu 17 marca 2015 r. Obligacje serii B są oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8,50% w skali roku. Łączna wartość wyemitowanych obligacji serii B wynosi 3.566.000 zł. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 18 grudnia 2017 roku. 2. Realizacja celów emisji W marcu 2015 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł, 2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł, 3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 34,00 tys. zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.03.2015 r. do 31.03.2015 r. W
okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: ? Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 13-03-2015 r. ? Raport miesięczny za luty 2015 roku ? Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 18-03-2015 r. ? Wypłata odsetek od obligacji serii B przez spółkę zależną W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI. 4. Kalendarz inwestora dotyczący kwietnia 2015 r. Do 14.05.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za kwiecień 2015 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2uik0q

Podziel się opinią

Share
d2uik0q
d2uik0q