Trwa ładowanie...
d20hgiy

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku (6/2015) - EBI

FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM - Raport miesięczny za styczeń 2015 roku (6/2015)

Share
d20hgiy

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za styczeń 2015 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za styczeń 2015 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. przekazuje raport miesięczny za styczeń 2015 r. 1. Opis tendencji i zdarzeń w otoczeniu Emitenta W styczniu 2015 roku w otoczeniu Funduszu Hipotecznego DOM S.A. nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na działalność Emitenta. W omawianym okresie Emitent prowadził działania sprzedażowe i marketingowe w celu zwiększenia liczby zawieranych umów z Seniorami. Działania Spółki w zakresie zawierania nowych umów w dalszym ciągu skoncentrowane są przede wszystkim na eksplorowaniu zbudowanej bazy klientów zainteresowanych usługami Grupy Kapitałowej. W styczniu 2015 r. spółka zależna Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna zawarła umowę ze spółką 4DF Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa (Autoryzowanym Doradcą) o doradztwo przy wprowadzeniu obligacji serii A i B do ASO na rynku Catalyst. 2. Realizacja celów emisji W styczniu 2015 r. grupa kapitałowa Emitenta wydatkowała środki pieniężne na cele emisyjne oferty akcji
serii B. W omawianym miesiącu poniesione zostały wydatki: 1) na działania reklamowe w kwocie 0,00 tys. zł, 2) na działalność Klubów Seniora w kwocie 0,00 tys. zł, 3) rozwój systemu CRM w kwocie 0,00 tys. zł, 4) na rozwój i utrzymanie sieci sprzedaży w kwocie 37,00 tys. zł. 3. Zestawienie raportów publikowanych przez Emitenta w okresie od 01.01.2015 r. do 31.01.2015 r. W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. opublikowała następujące raporty w systemie EBI: ? Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 14-01-2015 r. ? Raport miesięczny za grudzień 2014 roku ? Raport bieżący nr 2/2015 z dnia 16-01-2015 r. ? Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Autoryzowanym Doradcą o doradztwo przy wprowadzeniu obligacji serii A i B do ASO na rynku Catalyst ? Raport bieżący nr 3/2015 z dnia 17-01-2015 r. ? Sprostowanie raportu o dojściu do skutku emisji obligacji serii B emitowanych przez Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna S.K.A. ? Raport bieżący nr 4/2015 z dnia 30-01-2015 r. ? Terminy publikacji raportów
okresowych w roku 2015 W okresie objętym niniejszym raportem spółka Fundusz Hipoteczny Dom S.A. nie publikowała raportów w systemie ESPI. 4. Kalendarz inwestora dotyczący lutego 2015 r. 13.02.2015 r. ? publikacja raportu za IV kwartał 2014 r. Do 14.03.2015 r. - publikacja raportu miesięcznego za luty 2015 r. Podstawa prawna: pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 listopada 2008 r. - "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Majkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20hgiy

Podziel się opinią

Share
d20hgiy
d20hgiy