Trwa ładowanie...
d2tbyzv
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

SYMB
Share
d2tbyzv
SYMB FUNDUSZ 6-11 5-11 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,62 13,06 -3,37
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,86 11,86 0,00
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 12,91 12,66 1,97
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,20 6,32 -1,90
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,44 11,44 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,06 8,26 -2,42
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,55 5,69 -2,46
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,70 4,86 -3,29
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,77 7,78 -0,13
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,46 10,30 1,55
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,57 6,70 -1,94
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,62 10,61 0,09
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 6,60 6,78 -2,65
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,41 5,26 2,85
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,65 4,67 -0,43
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,35 3,36 -0,30
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,53 7,50 0,40
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,90 6,77 1,92
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 7,00 7,01 -0,14
ALOB Allianz Obligacji FIO 125,86 124,55 1,05
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 112,60 113,59 -0,87
ALAK Allianz Akcji FIO 116,82 121,27 -3,67
ALPI Allianz Pieniężny FIO 112,90 112,44 0,41
ALWA Allianz Walutowy FIO 98,68 97,71 0,99
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 90,77 92,68 -2,06
ALBU Allianz Budownictwo 2012 57,75 59,21 -2,47
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 64,11 66,04 -2,92
ALPL Allianz Akcji Plus 60,62 62,91 -3,64
ALBR Allianz BRIC EUR 36,49 40,04 -8,87
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 44,25 47,66 -7,15
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 70,50 75,33 -6,41
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 59,79 61,85 -3,33
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 62,52 65,74 -4,90
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 78,53 82,10 -4,35
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 74,51 76,89 -3,10
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,34 70,18 -5,47
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 20,34 20,81 -2,26
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 24,83 25,61 -3,05
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,89 20,06 -0,85
CARP BPH FIO Obligacji 2 2177,22 2159,15 0,84
CARS BPH FIO Akcji 215,16 221,87 -3,02
CADP BPH FIO Obligacji 1 190,91 189,77 0,60
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,56 1,59 -1,89
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 33,91 34,73 -2,36
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 47,37 49,36 -4,03
CASK BPH FIO Skarbowy 26,91 26,89 0,07
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,45 1,47 -1,36
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 11,35 11,43 -0,70
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,69 8,65 0,46
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1005,93 1005,34 0,06
CUOB CU FIO Obligacji 144,68 143,98 0,49
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 127,09 127,98 -0,70
CUPA CU FIO Polskich Akcji 239,16 247,18 -3,24
INGA ING FIO Akcji typu A i B 185,39 192,06 -3,47
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 193,08 196,46 -1,72
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 193,16 191,89 0,66
INZE ING FIO Rosja (EUR) 10,36 11,05 -6,24
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 15,81 16,61 -4,82
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 173,65 175,04 -0,79
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 200,98 201,11 -0,06
INA2 ING SFIO Akcji 2 204,29 211,39 -3,36
ING2 ING SFIO Obligacji 2 168,47 167,26 0,72
INGC ING FIO SMS 131,14 135,13 -2,95
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 74,23 76,80 -3,35
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 82,40 83,84 -1,72
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 108,36 107,64 0,67
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 93,41 94,11 -0,74
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 107,60 107,68 -0,07
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 62,48 64,58 -3,25
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 45,95 47,29 -2,83
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 43,52 45,42 -4,18
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 43,00 44,32 -2,98
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 80,38 81,59 -1,48
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 90,88 92,45 -1,70
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 98,06 99,00 -0,95
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 49,43 51,36 -3,76
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 132,40 135,16 -2,04
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 148,13 147,11 0,69
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 132,49 132,47 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 146,46 148,00 -1,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 53,92 56,40 -4,40
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 106,83 105,77 1,00
KBPY KBC Portfel Pieniężny 110,21 110,30 -0,08
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 40,55 41,76 -2,90
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 39,77 40,91 -2,79
WAGA KBC GAMMA SFIO 169,26 169,17 0,05
WABE KBC BETA SFIO 144,17 149,16 -3,35
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 50,40 51,95 -2,98
PIO6 PIONEER P FIO 144,74 144,72 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 272,03 271,61 0,15
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,04 38,86 0,46
EFZA PIONEER StabW FIO 176,43 178,49 -1,15
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 119,27 121,99 -2,23
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,74 6,92 -2,60
PIO3 PIONEER AP FIO 23,99 24,90 -3,65
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,37 4,48 -2,46
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,01 8,22 -2,55
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 30,12 29,55 1,93
PIAE PIONEER Akcji Europ. 22,81 23,68 -3,67
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 32,14 31,88 0,82
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 28,74 28,77 -0,10
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 21,32 21,77 -2,07
PIO5 PIONEER AA FIO 40,42 42,28 -4,40
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,33 11,28 0,44
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,67 9,76 -0,92
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,63 8,81 -2,04
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,68 7,94 -3,27
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,41 9,41 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,70 8,98 -3,12
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,61 8,86 -2,82
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 5,40 5,83 -7,38
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,03 5,30 -5,09
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,97 6,36 -6,13
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,53 4,81 -5,82
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,93 7,91 0,25
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,83 6,92 -1,30
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,13 9,36 -2,46
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 9,98 10,06 -0,80
PITP PIONEER SFIO TP 17,62 17,78 -0,90
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 105,64 106,96 -1,23
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 99,17 101,78 -2,56
PKCA PKO/CS Akcji 238,32 247,60 -3,75
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 100,17 99,74 0,43
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 98,69 99,45 -0,76
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 79,62 82,38 -3,35
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 127,13 132,39 -3,97
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 35,71 37,15 -3,89
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 46,11 48,49 -4,92
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 129,14 134,49 -3,98
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 36,27 37,74 -3,89
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 46,84 49,26 -4,92
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 127,30 132,57 -3,98
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 35,76 37,20 -3,89
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 46,17 48,56 -4,92
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 127,14 129,12 -1,53
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EURO (4) 35,71 36,24 -1,45
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 46,11 47,30 -2,50
SKOA SKOK FIO Akcji 53,74 55,31 -2,84
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 104,55 106,72 -2,03
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 118,01 118,04 -0,03
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 108,34 109,39 -0,96
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 73,23 73,98 -1,01
SKOB SKOK FIO Obligacji 111,03 110,05 0,89
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 192,98 196,90 -1,99
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 225,35 232,33 -3,00
MIAK MILLENNIUM FIO Akcji 145,39 150,32 -3,28
MIZR MILLENNIUM FIO Zrównowazony 131,64 133,98 -1,75
MISW MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu 109,11 110,07 -0,87
NOAA Noble Fund Akcji 70,31 72,86 -3,50
NOMA Noble Fund Mieszany 87,13 88,93 -2,02
NOSA Noble Fund Skarbowy 104,98 104,43 0,53
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 52,63 54,88 -4,10
NLUX Noble Fund Luxury 76,59 79,27 -3,38
NOTI Noble Fund Timingowy 110,78 112,79 -1,78
SKAK SKARBIEC Kasa 261,12 261,06 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 215,09 218,27 -1,46
SKAA SKARBIEC Akcja 206,52 212,50 -2,81
INFA ING FIZ AKCJI 138,64 142,06 -2,41
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 124,59 124,57 0,02
SYMBOL FUNDUSZ 07-11 06-11 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 170,35 169,21 0,67
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 161,61 161,17 0,27
SEB3 SEB3 Akcji FIO 158,11 155,34 1,78
DWZR DWS FIO Zrównoważony 252,78 249,90 1,15
DWDP DWS FIO DPW 230,55 230,79 -0,10
DWAK DWS FIO Akcji 263,32 257,46 2,28
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 131024,58 131000,44 0,02
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 209,43 208,35 0,52
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 194,45 191,73 1,42
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 115,57 113,38 1,93
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 59,75 61,31 -2,54
RBED 130/30European Equities D EUR 63,91 67,24 -4,95
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,16 24,50 -5,47
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 28,62 28,57 0,18
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 55,41 57,42 -3,50
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 64,90 65,17 -0,41
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 76,78 79,23 -3,09
RBOP European Opportunities D EUR 45,07 48,37 -6,82
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,04 42,11 -2,54
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,80 66,58 0,33
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 104,71 104,43 0,27
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 91,48 95,15 -3,86
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 64,49 67,28 -4,15
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 58,01 60,68 -4,40
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 57,31 56,61 1,24
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 79,61 78,59 1,30
RBPE Robeco Property Equities D EUR 62,02 63,28 -1,99
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 133,61 132,89 0,54
GTAK IDEA Akcji FIO 136,83 136,93 -0,07
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-11 4-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 287,91 288,20 -0,10
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1481,02 1483,08 -0,14
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 360,00 360,50 -0,14
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 679,53 679,76 -0,03
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1082,91 1087,19 -0,39
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 474,13 476,00 -0,39
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 557,74 557,63 0,02
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 342,45 342,38 0,02
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 773,82 775,94 -0,27
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 460,43 461,69 -0,27
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 531,16 534,58 -0,64
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 465,15 468,15 -0,64
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 723,44 719,81 0,50
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 582,02 579,10 0,50
KB28 EUROPE C1 (EUR) 186,89 186,76 0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 103,94 103,87 0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 650,00 645,56 0,69
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 409,11 406,32 0,69
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 493,47 493,90 -0,09
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 732,62 733,31 -0,09

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ mln/

d2tbyzv

Podziel się opinią

Share
d2tbyzv
d2tbyzv