Trwa ładowanie...
d4g8xik
d4g8xik

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d4g8xik

19.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 16-03 15-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,41 15,45 -0,26
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,43 14,45 -0,14
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 17,21 17,21 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,13 7,15 -0,28
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,00 14,00 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,83 10,85 -0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,82 6,82 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,71 5,70 0,18
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,38 9,38 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,44 13,44 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,08 7,06 0,28
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,73 12,73 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,06 9,08 -0,22
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,19 8,21 -0,24
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,01 8,05 -0,50
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,91 4,88 0,61
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,96 9,97 -0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,76 11,80 -0,34
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,77 7,75 0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,80 7,78 0,26
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 141,66 141,74 -0,06
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,13 128,27 -0,11
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 162,18 162,43 -0,15
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 131,93 131,94 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 115,19 115,19 0,00
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 122,43 122,57 -0,11
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 94,78 94,55 0,24
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 110,58 110,55 0,03
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,24 99,66 -0,42
ALBR Allianz Sub BRIC EUR 58,72 58,86 -0,24
ALAJ Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR 113,28 113,49 -0,19
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 25,21 25,18 0,12
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,18 31,11 0,23
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,13 26,11 0,08
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 138,40 138,56 -0,12
CAPO BPH Selektywny 113,46 113,56 -0,09
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2875,17 2873,85 0,05
CARS BPH Akcji Sub 264,91 265,78 -0,33
CADP BPH Obligacji 1 Sub 249,02 248,91 0,04
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,01 2,02 -0,50
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 40,54 40,45 0,22
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 64,54 64,04 0,78
CASK BPH Skarbowy Sub 31,63 31,62 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,36 1,35 0,74
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,44 15,45 -0,06
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,12 12,13 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1133,18 1129,75 0,30
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 151,16 151,98 -0,54
CUOB Aviva Investors Obligacji 192,21 192,37 -0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 161,62 161,53 0,06
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 368,61 368,60 0,00
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 305,43 305,16 0,09
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 316,88 316,61 0,09
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 340,26 339,97 0,09
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 262,17 262,42 -0,10
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 264,36 264,61 -0,09
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 269,99 270,23 -0,09
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 338,60 338,79 -0,06
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 356,19 356,37 -0,05
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 381,51 381,68 -0,04
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 154,54 154,02 0,34
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 210,22 210,18 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 211,41 211,38 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 214,17 214,13 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,94 21,89 0,23
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,36 23,31 0,21
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,12 24,07 0,21
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 177,74 176,21 0,87
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 189,51 187,97 0,82
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 206,47 204,93 0,75
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 43,21 43,09 0,28
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 73,79 74,41 -0,83
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 75,31 75,93 -0,82
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 76,77 77,39 -0,80
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,78 56,76 0,04
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,24 58,47 -0,39
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,64 56,46 0,32
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 118,69 118,68 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 208,50 208,77 -0,13
GOL2 INVESTOR Gold kat I 212,03 212,30 -0,13
GOL3 INVESTOR Gold kat P 216,08 216,33 -0,12
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,06 186,03 0,55
DWP9 INVESTOR Rosja 174,36 176,95 -1,46
DW01 INVESTOR Turcja 170,77 169,33 0,85
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,09 174,57 -1,42
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 144,34 144,96 -0,43
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 180,50 181,27 -0,42
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 234,50 234,54 -0,02
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 289,45 289,49 -0,01
IN35 ING Subf. Akcji kat. T 235,16 235,18 -0,01
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,66 83,19 -0,64
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,09 26,22 -0,53
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 234,27 234,33 -0,03
IN36 ING Subf. Gotówkowy kat T 234,32 234,37 -0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 236,85 237,02 -0,07
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 249,11 249,29 -0,07
IN37 ING Subf. Obligacji kat. T 236,98 237,15 -0,07
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 104,50 104,47 0,03
INRO ING FIO Rosja EUR 18,07 18,16 -0,48
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 74,76 75,22 -0,61
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 68,61 68,41 0,29
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 217,80 217,93 -0,06
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 244,45 244,59 -0,06
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 227,89 228,01 -0,05
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 246,19 246,33 -0,06
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 300,98 301,14 -0,05
IN38 ING Subf. Zrównoważony kat. T 246,76 246,88 -0,05
INGC ING Subf. SMS 135,91 135,65 0,19
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 45,02 44,52 1,12
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 51,74 51,12 1,21
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 120,18 119,23 0,80
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 98,53 98,26 0,27
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 99,94 99,67 0,27
IN33 ING SFIO Depozytowy 102,77 102,80 -0,03
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 112,20 111,39 0,73
IN16 ING Globalny Długu Korp 127,19 126,73 0,36
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 128,30 127,83 0,37
IN39 ING Globalny Długu Korp kat T 127,34 126,87 0,37
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 129,37 129,89 -0,40
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 131,22 131,74 -0,39
IN40 ING Globalny Sp. Dywi. kat T 129,59 130,10 -0,39
IN21 ING Globalnych Możliwości 110,28 110,64 -0,33
IN41 ING Globalnych Możliwości T 110,47 110,82 -0,32
IN11 ING Japonia 105,96 105,61 0,33
IN12 ING Nowej Azji 109,17 109,52 -0,32
IN28 ING Nowej Azji kat E 110,74 111,09 -0,32
In42 ING Nowej Azji kat T 109,36 109,70 -0,31
IN15 ING PD Rynków Wschodzących A 119,77 119,41 0,30
IN44 ING PD Rynków Wschodzących E 119,81 119,46 0,29
IN13 ING Rynków Wschodzących 101,10 101,25 -0,15
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 102,53 102,67 -0,14
IN43 ING Rynków Wschodzących kat T 101,27 101,42 -0,15
ING6 ING Sektora Energii 110,37 108,97 1,28
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 125,01 124,45 0,45
IN34 ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. 103,19 102,98 0,20
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 96,72 96,77 -0,05
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 107,23 107,12 0,10
INA2 ING SFIO Akcji 2 285,70 286,19 -0,17
ING2 ING SFIO Obligacji 2 215,21 215,28 -0,03
WABE KBC BETA SFIO 197,70 198,02 -0,16
WAGA KBC GAMMA SFIO 205,95 205,89 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 104,18 104,23 -0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,83 74,03 -0,27
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 132,45 132,48 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 134,89 134,86 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 60,50 60,36 0,23
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,20 58,14 0,10
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 58,20 58,14 0,10
KBCA KBC Akcyjny 73,33 73,43 -0,14
KBAK KBC Aktywny 177,14 177,28 -0,08
WPDF KBC Papierów Dłużnych 183,52 183,58 -0,03
KBPI KBC Pieniężny 159,62 159,59 0,02
W3FF KBC Stabilny 197,12 197,48 -0,18
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,82 103,61 0,20
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,62 105,65 -0,03
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 60,21 60,14 0,12
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 169,15 169,14 0,01
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,77 13,78 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 49,42 49,44 -0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 111,57 111,57 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 113,77 113,80 -0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 182,88 183,17 -0,16
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,89 116,29 -0,34
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,51 6,54 -0,46
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,34 22,44 -0,45
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,90 8,92 -0,22
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,75 10,74 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,26 7,26 0,00
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,14 12,13 0,08
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,54 40,64 -0,25
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,80 9,81 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,65 34,53 0,35
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 58,28 58,29 -0,02
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,02 36,06 -0,11
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,48 66,55 -0,11
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,22 10,23 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,90 11,90 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,68 10,69 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,41 10,42 -0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,59 9,59 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,85 9,86 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,14 10,14 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,36 13,35 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,38 12,36 0,16
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,18 8,16 0,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,58 7,57 0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,03 8,02 0,12
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,38 7,41 -0,40
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,61 14,61 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,95 8,95 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,81 10,81 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,23 14,21 0,14
PITP PIONEER SFIO TP 23,05 23,08 -0,13
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,57 126,66 -0,07
PKCZ PKO Zrównoważony 111,75 111,76 -0,01
PKCA PKO Akcji 275,20 275,58 -0,14
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 127,35 127,53 -0,14
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 117,18 117,33 -0,13
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,44 98,56 -0,12
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,19 77,18 0,01
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,36 24,33 0,12
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,66 18,63 0,16
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,68 84,67 0,01
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,72 26,69 0,11
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,47 20,44 0,15
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 112,94 112,18 0,68
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 123,71 123,59 0,10
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 233,39 233,70 -0,13
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 328,34 328,28 0,02
NOAA Noble Fund Akcji 112,38 112,71 -0,29
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 68,11 68,07 0,06
NOGR Noble Fund Global Return 112,25 112,27 -0,02
NOMA Noble Fund Mieszany 116,82 117,00 -0,15
NOSA Noble Fund Skarbowy 123,43 123,42 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 113,18 113,14 0,04
NOTI Noble Fund Timingowy 118,59 118,77 -0,15
NOAF Noble Fund Africa 81,87 82,17 -0,37
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 121,89 121,85 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 119,33 119,07 0,22
QUAG QUERCUS Agresywny 136,81 136,64 0,12
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 109,51 107,91 1,48
QURO QUERCUS Rosja 106,61 106,08 0,50
QULE QUERCUS lev 89,34 90,10 -0,84
QUSH QUERCUS short 95,18 94,84 0,36
SYMBOL FUNDUSZ: 19-03 16-03 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 210,74 212,53 -0,84
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,01 207,94 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 196,09 197,26 -0,59
KHPŁ Korporacyjny SFIO 145161,02 145107,99 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 283,39 283,33 0,02
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 265,53 266,50 -0,36
UNIA UniKORONA Akcje Sub 170,51 171,73 -0,71
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 15-03 14-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 307,80 308,49 -0,22
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1955,92 1957,90 -0,10
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 404,73 405,15 -0,10
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 804,94 806,58 -0,20
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1858,84 1864,98 -0,33
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 656,95 659,12 -0,33
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 699,14 699,53 -0,06
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 371,75 371,96 -0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 908,48 907,75 0,08
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 471,05 470,67 0,08
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 648,05 648,37 -0,05
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 536,81 537,08 -0,05
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 818,03 821,37 -0,41
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 620,93 623,47 -0,41
KB28 EUROPE KAP (EUR) 221,40 221,97 -0,26
KB29 EUROPE DIV (EUR) 108,77 109,05 -0,26
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 915,43 915,11 0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 503,25 503,07 0,04
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 813,80 809,70 0,51
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 465,96 463,60 0,51

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d4g8xik

Podziel się opinią

Share
d4g8xik
d4g8xik