Trwa ładowanie...
d129hku

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d129hku
d129hku

03.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-11 29-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,91 17,81 0,56
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,80 14,79 0,07
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,02 16,04 -0,12
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,85 7,81 0,51
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,01 13,00 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,37 11,36 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,69 7,68 0,13
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,63 6,60 0,45
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,55 9,53 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,53 12,55 -0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 8,09 8,06 0,37
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,04 12,04 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,46 10,42 0,38
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,60 8,59 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,38 8,39 -0,12
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,71 4,73 -0,42
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,51 9,68 -1,76
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 11,17 11,21 -0,36
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,35 7,44 -1,21
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,32 7,42 -1,35
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,92 28,98 -0,21
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,46 39,51 -0,13
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,33 27,40 -0,26
CUOB FIO AI Obligacji 175,49 175,77 -0,16
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 158,01 157,90 0,07
CUPA FIO AI Polskich Akcji 397,92 396,14 0,45
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 326,41 325,11 0,40
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 335,46 334,15 0,39
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 352,16 350,80 0,39
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,59 247,87 -0,11
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,46 249,74 -0,11
DWD3 DWS FIO DPW kat P 253,02 253,28 -0,10
DWAK DWS FIO Akcji kat A 383,12 380,05 0,81
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 397,13 394,03 0,79
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 416,35 413,20 0,76
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 181,27 180,05 0,68
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 200,39 200,34 0,02
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 201,32 201,26 0,03
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,96 202,89 0,03
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 22,28 22,25 0,13
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 23,37 23,34 0,13
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,78 23,75 0,13
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 159,29 159,26 0,02
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 211,64 211,17 0,22
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 221,76 221,27 0,22
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 235,76 235,25 0,22
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,96 53,17 -0,39
DWP1 DWS BRIC akt A 81,47 81,26 0,26
BRI2 DWS BRIC akt I 82,17 81,95 0,27
BRI3 DWS BRIC akt P 82,37 82,14 0,28
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 78,55 78,83 -0,36
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 66,12 66,59 -0,71
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 72,58 72,37 0,29
DWP6 DWS Gotówkowy 113,36 113,33 0,03
DWP7 DWS Gold kat A 178,55 179,50 -0,53
GOL2 DWS Gold kat I 179,88 180,81 -0,51
GOL3 DWS Gold kat P 180,50 181,41 -0,50
DWP8 DWS Agrobiznes 174,35 175,91 -0,89
DWP9 DWS Rosja 150,37 150,79 -0,28
DW01 DWS Turcja 227,82 230,24 -1,05
DW02 DWS Indie i Chiny 200,94 199,85 0,55
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 150,55 150,52 0,02
DW04 DWS Ameryka Łacińska 175,76 180,70 -2,73
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 273,81 271,93 0,69
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 259,16 258,23 0,36
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,33 220,45 -0,05
INRO ING FIO Rosja EUR 70,07 70,46 -0,55
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,73 17,64 0,52
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 92,40 92,41 -0,01
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 32,65 32,01 2,02
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 219,76 219,32 0,20
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 222,19 222,13 0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 305,37 303,47 0,63
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,79 196,80 -0,01
INGC ING Subf. SMS 170,02 170,32 -0,18
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 85,92 85,94 -0,02
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 70,08 70,86 -1,10
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 71,62 72,20 -0,80
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,94 70,78 -1,19
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 137,67 138,80 -0,81
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,71 125,53 -0,65
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 104,61 104,53 0,08
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 111,72 111,94 -0,20
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 111,51 111,22 0,26
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 106,49 106,23 0,24
ING6 ING Subf Sektora Energii 101,68 101,71 -0,03
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 101,35 102,57 -1,19
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 109,52 110,64 -1,01
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 98,56 100,13 -1,57
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 100,89 102,09 -1,18
IN11 ING Subf Japonia 98,87 99,21 -0,34
IN12 ING Subf Nowej Azji 116,18 113,51 2,35
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 113,79 111,72 1,85
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 115,46 113,65 1,59
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 117,06 116,94 0,10
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 113,82 114,09 -0,24
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 109,59 110,38 -0,72
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 113,19 112,12 0,95
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 108,38 108,23 0,14
IN21 ING Globalnych Możliwości 101,54 101,63 -0,09
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 125,50 125,40 0,08
PKCZ PKO Zrównoważony 118,60 118,30 0,25
PKCA PKO Akcji 312,41 310,84 0,51
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 111,54 112,07 -0,47
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 119,26 119,24 0,02
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 116,19 115,44 0,65
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 92,70 92,36 0,37
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,76 31,99 2,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,46 23,12 1,47
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 98,64 100,99 -2,33
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 34,86 34,98 -0,34
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,96 25,28 -1,27
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 94,78 94,18 0,64
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 129,44 128,91 0,41
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 128,36 128,32 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 126,53 126,28 0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,22 112,57 -0,31
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,58 141,69 -0,08
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 101,30 101,31 -0,01
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 107,10 106,56 0,51
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 243,29 242,75 0,22
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 351,94 349,63 0,66
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 114,69 114,65 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 115,82 115,99 -0,15
QUAG QUERCUS Agresywny 140,61 140,80 -0,13
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 145,69 148,09 -1,62
QURO QUERCUS Rosja 98,20 98,72 -0,53
QUSH QUERCUS short 87,60 88,65 -1,18
QULE QUERCUS lev 131,68 128,71 2,31
SYMBOL FUNDUSZ 03-11 02-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 241,30 240,73 0,24
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 192,19 192,37 -0,09
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 213,05 212,76 0,14
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138918,20 138903,43 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 258,35 258,89 -0,21
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 270,50 270,24 0,10
UNIA UniKORONA Akcje Sub 185,65 185,15 0,27

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d129hku
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d129hku