Trwa ładowanie...
d37lu7u

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d37lu7u

11.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-10 7-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,74 14,42 2,22
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,81 13,70 0,80
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,72 16,66 0,36
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,86 6,77 1,33
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,47 13,47 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,67 10,53 1,33
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,97 5,89 1,36
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,48 5,37 2,05
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,10 9,02 0,89
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,08 13,03 0,38
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,13 6,08 0,82
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,53 12,53 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,88 8,73 1,72
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,40 7,54 -1,86
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,07 7,11 -0,56
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,36 4,27 2,11
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,64 9,83 -1,93
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,88 11,10 -1,98
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,77 6,59 2,73
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,80 6,61 2,87
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,21 139,82 0,28
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,12 122,60 2,06
ALAK Allianz Akcji FIO 155,32 150,35 3,31
ALPI Allianz Pieniężny FIO 129,56 129,50 0,05
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,24 113,92 0,28
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 118,66 116,26 2,06
ALBU Allianz Selektywny FIO 87,48 84,11 4,01
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 100,08 96,91 3,27
ALPL Allianz Akcji Plus 91,59 88,45 3,55
ALBR Allianz BRIC EUR 48,66 49,11 -0,92
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 59,57 59,97 -0,67
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 96,68 96,80 -0,12
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 91,55 90,11 1,60
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,04 23,77 1,14
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 29,68 29,18 1,71
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,07 24,94 0,52
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 123,84 123,70 0,11
CAPO BPH Selektywny 112,27 112,32 -0,04
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2802,28 2792,66 0,34
CARS BPH Akcji Sub 254,86 247,68 2,90
CADP BPH Obligacji 1 Sub 243,20 242,68 0,21
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,96 1,92 2,08
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,57 35,88 1,92
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 58,67 58,29 0,65
CASK BPH Skarbowy Sub 31,16 31,15 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,37 1,36 0,74
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,00 14,84 1,08
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,04 12,11 -0,58
CASP BPH SFIO Total Profit 1073,35 1075,27 -0,18
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 145,44 143,08 1,65
CUOB FIO AI Obligacji 185,03 184,57 0,25
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,91 153,05 0,56
CUPA FIO AI Polskich Akcji 327,37 321,27 1,90
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 291,40 286,23 1,81
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 302,17 296,99 1,74
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 323,52 318,30 1,64
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,83 257,63 0,08
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,92 259,71 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 264,88 264,66 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 327,54 318,07 2,98
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 344,15 334,67 2,83
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 367,70 358,18 2,66
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 138,98 136,05 2,15
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 206,75 206,69 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,86 207,80 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 210,25 210,18 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,88 20,68 0,97
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,20 22,00 0,91
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,88 22,68 0,88
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 144,86 143,62 0,86
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 156,21 154,97 0,80
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 172,36 171,10 0,74
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 36,94 36,87 0,19
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,02 61,13 1,46
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,30 62,41 1,43
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,38 63,48 1,42
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 53,86 53,69 0,32
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 53,37 53,24 0,24
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,62 47,81 1,69
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,83 116,80 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 208,99 207,04 0,94
GOL2 INVESTOR Gold kat I 211,78 209,82 0,93
GOL3 INVESTOR Gold kat P 214,62 212,63 0,94
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 160,03 157,92 1,34
DWP9 INVESTOR Rosja 140,12 138,30 1,32
DW01 INVESTOR Turcja 161,68 159,86 1,14
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 158,30 161,74 -2,13
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 128,73 127,44 1,01
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 154,59 157,43 -1,80
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 75,68 76,48 -1,05
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,75 23,47 1,21
INRO ING FIO Rosja EUR 14,37 14,09 1,98
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 62,11 61,67 0,71
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 223,60 217,99 2,57
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 273,63 266,71 2,59
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 229,36 229,32 0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,70 229,95 0,33
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,27 241,48 0,33
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,80 101,66 0,14
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 62,71 62,20 0,82
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 210,23 208,24 0,96
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 234,58 232,34 0,96
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 218,61 216,51 0,97
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 236,50 233,18 1,42
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 287,09 283,01 1,44
INGC ING Subf. SMS 122,18 120,97 1,00
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 43,43 42,80 1,47
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 49,77 50,23 -0,92
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 110,02 109,27 0,69
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 50,45 50,30 0,30
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 86,33 83,48 3,41
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 87,08 84,20 3,42
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 97,27 95,75 1,59
IN16 ING Globalny Długu Korp 109,77 110,63 -0,78
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 110,35 111,20 -0,76
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 111,83 110,33 1,36
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 112,8 111,27 1,38
IN21 ING Globalnych Możliwości 90,54 91,59 -1,15
IN11 ING Japonia 90,14 90,16 -0,02
IN12 ING Nowej Azji 97,24 95,72 1,59
IN28 ING Nowej Azji kat E 98,09 96,54 1,61
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 115,81 114,94 0,76
IN13 ING Rynków Wschodzących 90,32 88,03 2,60
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 91,10 88,78 2,61
ING6 ING Sektora Energii 95,21 91,87 3,64
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 110,51 107,68 2,63
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 88,25 86,59 1,92
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 97,38 96,38 1,04
INA2 ING SFIO Akcji 2 267,80 262,91 1,86
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,25 206,59 0,32
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,65 100,63 0,02
WABE KBC BETA SFIO 192,59 187,97 2,46
WAGA KBC GAMMA SFIO 199,38 199,26 0,06
KBDL KBC DELTA SFIO 100,71 100,53 0,18
KBPA KBC Portfel Akcyjny 70,99 68,69 3,35
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,68 127,55 0,10
KBPY KBC Portfel Pieniężny 130,75 130,67 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 51,22 50,33 1,77
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,49 48,68 1,66
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,49 48,68 1,66
KBCA KBC Akcyjny 67,74 65,91 2,78
KBAK KBC Aktywny 167,83 165,46 1,43
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,08 176,88 0,11
KBPI KBC Pieniężny 155,59 155,52 0,05
W3FF KBC Stabilny 187,18 185,52 0,89
KB60 KBC Globalny Akcyjny 92,36 93,69 -1,42
KB62 KBC Globalny Stabilny 100,23 100,55 -0,32
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,59 50,80 1,56
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 165,67 165,59 0,05
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,50 13,49 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,03 47,85 0,38
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,91 108,86 0,05
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,31 109,99 0,29
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 180,62 178,04 1,45
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 114,38 111,54 2,55
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,43 6,25 2,88
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,21 21,50 3,30
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,94 7,73 2,72
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,09 10,06 0,30
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,83 6,68 2,25
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,40 40,94 -1,32
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,34 9,35 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,25 31,13 0,39
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 54,65 55,86 -2,17
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 32,80 32,90 -0,30
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,94 57,39 0,96
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,04 9,96 0,80
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,77 11,70 0,60
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,56 10,48 0,76
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,28 10,21 0,69
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,29 9,24 0,54
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,34 9,29 0,54
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 11,71 11,72 -0,09
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,39 11,36 0,26
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,12 7,00 1,71
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,40 6,24 2,56
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,05 7,05 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,75 5,63 2,13
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,32 13,29 0,23
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,40 8,47 -0,83
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,60 10,60 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,70 11,66 0,34
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,61 12,61 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 22,21 21,94 1,23
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,35 119,29 0,89
PKCZ PKO Zrównoważony 105,84 104,30 1,48
PKCA PKO Akcji 258,29 252,74 2,20
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 121,54 121,04 0,41
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,52 111,46 0,95
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 92,22 90,23 2,21
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 108,27 108,27 0,00
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 33,98 33,22 2,29
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,04 24,73 1,25
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 118,79 119,05 -0,22
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 37,28 36,53 2,05
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,48 27,19 1,07
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 87,68 86,43 1,45
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,86 132,81 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,10 78,07 2,60
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,92 114,66 1,10
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,29 106,23 0,06
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 145,89 145,76 0,09
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,91 121,22 0,57
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,43 107,21 0,21
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 105,63 103,96 1,61
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,17 118,49 0,57
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,86 224,41 1,54
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 306,81 299,97 2,28
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 172,74 168,87 2,29
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 149,69 147,70 1,35
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,98 124,70 1,03
NOAA Noble Fund Akcji 100,26 97,80 2,52
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,31 56,19 1,99
NOGR Noble Fund Global Return 107,65 107,60 0,05
NOMA Noble Fund Mieszany 105,32 104,11 1,16
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,44 121,39 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 104,82 104,91 -0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 109,22 107,25 1,84
NOAF Noble Fund Africa 78,39 77,66 0,94
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,28 119,24 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 104,89 105,25 -0,34
QUAG QUERCUS Agresywny 112,41 110,49 1,74
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 101,42 101,70 -0,28
QURO QUERCUS Rosja 86,81 85,91 1,05
QULE QUERCUS lev 90,52 84,42 7,23
QUSH QUERCUS short 98,09 101,77 -3,62
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 94,39 94,97 -0,61
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ (5) 97,92 98,50 -0,59
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 102,98 106,31 -3,13
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 83,28 97,00 -14,14
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 96,64 97,37 -0,75
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 98,48 99,06 -0,59
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 389,07 395,03 -1,51
KBE3 KBC ELITA II FIZ (5) 96,46 96,95 -0,51
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 95,40 96,02 -0,65
KBCF KBC Finansowy FIZ (5) 98,28 98,75 -0,48
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 96,65 97,23 -0,60
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 93,52 94,12 -0,64
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 92,87 93,54 -0,72
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 93,21 93,92 -0,76
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 94,79 96,37 -1,64
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 92,67 93,44 -0,82
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 91,77 92,40 -0,68
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 95,08 95,37 -0,30
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 94,19 95,97 -1,85
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 88,53 89,01 -0,54
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 94,26 94,71 -0,48
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 79,21 79,64 -0,54
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 112,18 112,70 -0,46
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 120,44 125,84 -4,29
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 91,66 93,74 -2,22
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 105,46 106,04 -0,55
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 91,97 92,21 -0,26
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 94,32 95,65 -1,39
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 91,19 99,34 -8,20
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 96,98 97,24 -0,27
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 100,38 100,69 -0,31
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 82,57 89,55 -7,79
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 92,13 109,00 -15,48
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 95,33 96,19 -0,89
SYMBOL FUNDUSZ: 11-10 10-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 205,58 202,61 1,47
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 200,28 200,12 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 190,33 188,62 0,91
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142094,18 142035,98 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,34 272,77 -0,16
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,28 252,09 0,87
UNIA UniKORONA Akcje Sub 162,18 159,40 1,74
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 7-10 6-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 303,44 304,73 -0,42
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1837,03 1830,53 0,36
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 380,18 378,84 0,35
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 792,19 795,60 -0,43
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1681,44 1674,52 0,41
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 594,27 591,83 0,41
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 648,27 647,73 0,08
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 344,80 344,51 0,08
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 877,94 875,74 0,25
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 455,21 454,08 0,25
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 591,14 592,54 -0,24
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 489,67 490,83 -0,24
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 782,74 782,91 -0,02
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 594,07 594,20 -0,02
KB28 EUROPE KAP (EUR) 216,91 216,95 -0,02
KB29 EUROPE DIV (EUR) 106,57 106,59 -0,02
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 878,90 880,80 -0,22
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 483,17 484,21 -0,21
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 768,92 766,66 0,29
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 440,29 439,00 0,29

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d37lu7u

Podziel się opinią

Share
d37lu7u
d37lu7u