Trwa ładowanie...
d3irv0s

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d3irv0s

01.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 28-01 27-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,49 15,50 -0,06
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,72 13,74 -0,15
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,07 15,06 0,07
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,93 6,94 -0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,33 12,31 0,16
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,70 10,73 -0,28
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,71 6,69 0,30
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,77 5,78 -0,17
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,71 8,71 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,92 11,91 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,14 7,14 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,41 11,40 0,09
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,28 9,32 -0,43
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,64 7,54 1,33
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,26 7,18 1,11
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,20 4,21 -0,24
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,08 9,13 -0,55
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,07 9,99 0,80
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 7,89 8,03 -1,74
ALOB Allianz Obligacji FIO 139,79 140,24 -0,32
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,29 124,51 -0,18
ALAK Allianz Akcji FIO 160,15 160,26 -0,07
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,82 119,82 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 102,66 103,13 -0,46
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 106,66 106,75 -0,08
ALBU Allianz Budownictwo 2012 70,99 71,22 -0,32
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 88,34 88,28 0,07
ALPL Allianz Akcji Plus 77,91 78,17 -0,33
ALBR Allianz BRIC EUR 58,85 58,03 1,41
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 65,07 64,51 0,87
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 95,03 93,18 1,99
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 81,73 80,12 2,01
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 76,04 75,58 0,61
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 79,62 78,41 1,54
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 80,83 79,77 1,33
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,81 66,53 0,42
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,64 26,55 0,34
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,14 36,08 0,17
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,41 25,42 -0,04
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 114,55 114,97 -0,37
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,16 109,22 -0,05
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2698,03 2696,50 0,06
CARS BPH Akcji Sub 281,82 282,36 -0,19
CADP BPH Obligacji 1 Sub 230,75 230,64 0,05
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,01 2,01 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,28 44,21 0,16
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 66,67 66,95 -0,42
CASK BPH Skarbowy Sub 29,29 29,28 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,95 1,95 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,73 14,73 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,57 11,59 -0,17
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1056,22 1056,40 -0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 127,28 128,52 -0,96
CUOB FIO AI Obligacji 167,07 167,37 -0,18
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,88 144,88 0,00
CUPA FIO AI Polskich Akcji 334,97 335,81 -0,25
DWZR DWS FIO Zrównoważony 299,50 299,83 -0,11
DWDP DWS FIO DPW 238,14 238,18 -0,02
DWAK DWS FIO Akcji 340,15 340,66 -0,15
INGA ING FIO Akcji typu A i B 238,44 238,65 -0,09
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 236,16 236,11 0,02
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 210,42 210,27 0,07
INRO ING FIO Rosja EUR 66,02 65,47 0,84
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 16,2491 16,0159 1,46
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 77,16 76,62 0,70
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 26,6464 26,3462 1,14
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 204,09 204,02 0,03
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 215,93 215,91 0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 263,77 263,90 -0,05
ING2 ING SFIO Obligacji 2 185,83 185,64 0,10
INGC ING FIO SMS 151,47 150,81 0,44
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 95,47 95,56 -0,09
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 100,15 100,13 0,02
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 117,89 117,85 0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 109,53 109,50 0,03
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,02 115,01 0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 78,71 78,81 -0,13
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 66,32 66,03 0,44
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 67,56 67,58 -0,03
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,05 68,56 0,71
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 127,51 126,63 0,69
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,24 124,62 -0,30
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 103,27 103,56 -0,28
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 103,58 103,78 -0,19
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 100,70 101,47 -0,76
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 101,55 102,59 -1,01
ING6 ING Subf Sektora Energii 99,93 101,38 -1,43
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 102,12 104,02 -1,83
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 103,98 104,91 -0,89
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 107,77 109,27 -1,37
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,75 107,80 -0,97
IN11 ING Subf Japonia 108,14 107,29 0,79
IN12 ING Subf Nowej Azji 93,38 92,14 1,35
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 96,14 95,33 0,85
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 94,74 94,46 0,30
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 102,55 103,02 -0,46
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 102,70 103,29 -0,57
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 102,06 102,93 -0,85
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 98,24 97,81 0,44
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 100,23 100,28 -0,05
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 71,04 71,20 -0,22
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 164,06 164,19 -0,08
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 162,13 162,22 -0,06
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 142,86 142,86 0,00
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 177,77 177,88 -0,06
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,15 73,42 -0,37
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 116,71 116,75 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 119,46 119,47 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 55,68 55,60 0,14
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,48 54,39 0,17
WAGA KBC GAMMA SFIO 183,16 183,20 -0,02
WABE KBC BETA SFIO 185,24 185,57 -0,18
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 63,68 63,24 0,70
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 154,59 154,57 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 294,05 294,11 -0,02
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,49 43,49 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 208,12 208,52 -0,19
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 151,15 151,62 -0,31
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,56 9,57 -0,10
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,46 32,59 -0,40
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,70 10,72 -0,19
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,41 37,66 -0,66
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,28 29,72 -1,48
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,02 41,17 -0,36
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 44,89 45,17 -0,62
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,57 28,78 -0,73
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 49,57 50,09 -1,04
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,76 12,76 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,01 10,04 -0,30
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,18 9,22 -0,43
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,88 9,88 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,13 11,15 -0,18
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,22 10,23 -0,10
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,22 12,10 0,99
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,32 11,23 0,80
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,16 8,04 1,49
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,02 6,01 0,17
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,12 8,00 1,50
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,50 6,43 1,09
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,92 11,87 0,42
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,76 7,85 -1,15
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,02 10,02 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,18 11,11 0,63
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,03 11,95 0,67
PITP PIONEER SFIO TP 21,13 21,13 0,00
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 116,42 116,53 -0,09
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 107,67 107,80 -0,12
PKCA PKO/CS Akcji 272,68 272,92 -0,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 107,18 107,21 -0,03
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,87 111,99 -0,11
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 102,15 102,39 -0,23
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,79 93,14 -16,48
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 26,86 32,03 -16,14
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,15 22,78 -15,94
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 78,51 93,49 -16,02
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 27,11 32,32 -16,12
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 19,32 22,99 -15,96
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 79,78 95,00 -16,02
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 27,55 32,84 -16,11
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 19,64 23,36 -15,92
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 78,71 93,73 -16,02
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 27,18 32,40 -16,11
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 19,37 23,05 -15,97
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,82 84,94 -0,14
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 29,29 29,21 0,27
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,88 20,78 0,48
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,38 80,27 0,14
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 121,27 121,44 -0,14
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 124,57 124,53 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,70 120,78 -0,07
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 88,06 88,16 -0,11
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,82 110,10 -0,25
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 129,28 129,25 0,02
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 232,42 232,52 -0,04
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 306,33 305,75 0,19
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 185,71 185,92 -0,11
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 154,37 154,51 -0,09
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 123,12 123,18 -0,05
NOAA Noble Fund Akcji 101,22 101,55 -0,32
NOMA Noble Fund Mieszany 107,32 107,42 -0,09
NOSA Noble Fund Skarbowy 112,90 112,98 -0,07
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 59,23 59,01 0,37
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 99,89 100,01 -0,12
NOTI Noble Fund Timingowy 122,62 123,07 -0,37
NOGR Noble Fund Global Return 111,77 111,74 0,03
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,85 109,85 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 101,60 101,35 0,25
QUAG QUERCUS Agresywny 113,53 113,18 0,31
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,25 130,94 1,00
SYMBOL FUNDUSZ 29-01 28-01 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 198,77 200,24 -0,73
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 185,01 185,37 -0,19
SEB3 NOVO FIO Akcji 215,43 218,55 -1,43
KHPŁ Korporacyjny SFIO 134575,55 134566,15 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 243,71 243,90 -0,08
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 243,82 246,01 -0,89
UNIA UniKORONA Akcje Sub 160,66 162,98 -1,42
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 188,36 188,97 -0,32
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 172,66 173,11 -0,26
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 27-01 26-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 290,80 290,96 -0,05
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1687,81 1690,03 -0,13
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 386,95 387,46 -0,13
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 712,71 712,81 -0,01
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1452,39 1457,02 -0,32
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 584,79 586,65 -0,32
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 647,74 647,69 0,01
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 378,57 378,54 0,01
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 831,74 832,15 -0,05
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 469,10 469,33 -0,05
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 593,08 594,44 -0,23
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 510,93 512,11 -0,23
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 801,33 805,62 -0,53
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 631,89 635,27 -0,53
KB28 EUROPE C1 (EUR) 206,96 207,10 -0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 109,96 110,04 -0,07
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 802,27 803,43 -0,14
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 480,22 480,91 -0,14
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 478,29 479,59 -0,27
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 756,22 758,28 -0,27
SKAK SKARBIEC Kasa 277,43 277,33 0,04
SKAW SKARBIEC Waga 266,13 266,92 -0,30
SKAA SKARBIEC Akcja 271,86 272,91 -0,38

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

d3irv0s

Podziel się opinią

Share
d3irv0s
d3irv0s