Trwa ładowanie...
dyznepp
dyznepp

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
dyznepp

26.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 25-09 24-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,57 16,45 0,73
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,81 15,77 0,25
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,63 18,62 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,57 7,54 0,40
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,15 15,14 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,12 11,14 -0,18
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,93 7,84 1,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,40 6,36 0,63
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,55 9,53 0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,50 14,44 0,42
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,39 7,38 0,14
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,48 13,47 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,83 8,82 0,11
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,07 8,09 -0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,48 7,52 -0,53
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,63 5,66 -0,53
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,08 10,12 -0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,08 12,15 -0,58
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,11 8,14 -0,37
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,14 8,18 -0,49
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,14 151,36 -0,15
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,66 128,64 0,02
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 165,88 165,54 0,21
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,41 141,43 -0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,58 126,69 -0,09
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,92 111,94 -0,02
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 90,73 90,17 0,62
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 125,64 124,53 0,89
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 100,31 99,87 0,44
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,19 28,16 0,11
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,55 33,44 0,33
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,20 29,20 0,00
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,52 209,84 -0,15
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,33 165,47 -0,08
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 433,25 431,23 0,47
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 357,21 355,45 0,50
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 372,95 371,11 0,50
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 410,53 408,47 0,50
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 284,36 284,80 -0,15
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 286,95 287,39 -0,15
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,29 295,73 -0,15
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 373,60 372,40 0,32
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 396,45 395,17 0,32
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 435,65 434,22 0,33
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 185,73 184,55 0,64
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 223,05 223,04 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,59 224,58 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,79 228,79 0,00
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,94 24,89 0,20
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,89 26,83 0,22
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 28,12 28,06 0,21
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 229,07 227,87 0,53
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 245,85 244,55 0,53
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 274,00 272,54 0,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,23 49,06 0,35
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,72 62,09 -0,60
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,88 64,26 -0,59
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,26 67,65 -0,58
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 59,52 59,61 -0,15
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,42 59,32 0,17
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 61,49 60,93 0,92
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,64 124,64 0,00
DWP7 INVESTOR Gold kat A 149,85 147,78 1,40
GOL2 INVESTOR Gold kat I 154,54 152,39 1,41
GOL3 INVESTOR Gold kat P 162,78 160,51 1,41
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 182,26 182,35 -0,05
DWP9 INVESTOR Rosja 147,81 147,82 -0,01
DW01 INVESTOR Turcja 192,92 195,50 -1,32
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,78 163,41 -1,00
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 138,60 139,18 -0,42
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 155,14 158,42 -2,07
WABE KBC BETA SFIO 211,94 210,67 0,60
WAGA KBC GAMMA SFIO 219,29 219,29 0,00
KBDL KBC DELTA SFIO 117,22 117,16 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 82,85 82,12 0,89
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,72 147,52 0,14
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,81 143,83 -0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 76,49 75,74 0,99
KBCA KBC Akcyjny 85,89 85,13 0,89
KBAK KBC Aktywny 198,34 197,30 0,53
WPDF KBC Papierów Dłużnych 200,96 201,09 -0,06
KBPI KBC Pieniężny 167,89 167,91 -0,01
W3FF KBC Stabilny 224,70 224,03 0,30
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,52 111,16 -0,58
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 112,14 111,35 0,71
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,72 115,07 -0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 75,95 75,32 0,84
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 73,99 74,26 -0,36
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,49 2,48 0,40
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,68 178,67 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,03 10,03 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,54 52,59 -0,10
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,74 123,86 -0,10
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,47 10,48 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 193,20 192,91 0,15
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,59 11,60 -0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,48 122,09 0,32
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,93 23,80 0,55
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,68 10,63 0,47
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,20 11,21 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,08 9,01 0,78
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,84 16,77 0,42
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,05 43,19 -0,32
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,21 10,21 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,63 41,77 -0,34
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,13 60,30 -0,28
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,03 39,19 -0,41
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 74,69 75,08 -0,52
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,03 11,02 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,37 12,38 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,81 10,81 0,00
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,04 11,03 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,98 9,98 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,18 10,19 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,38 11,39 -0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,24 10,24 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,69 14,67 0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,60 13,61 -0,07
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,01 8,02 -0,12
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,25 9,25 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,46 8,45 0,12
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,25 7,26 -0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,15 16,15 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,56 7,58 -0,26
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,46 11,46 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,00 16,00 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 25,67 25,63 0,16
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 139,68 139,52 0,11
PKCZ PKO Zrównoważony 121,64 121,26 0,31
PKCA PKO Akcji 317,82 316,24 0,50
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 140,47 140,83 -0,26
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 130,20 130,11 0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 112,78 112,21 0,51
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 52,07 51,83 0,46
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 51,76 51,85 -0,17
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 82,24 82,36 -0,15
PZBI PZU SEJF+ 58,66 58,72 -0,10
SUBE SUPERFUND B EURO 190,78 190,20 0,30
SUPB SUPERFUND B 804,18 804,36 -0,02
SUBD SUPERFUND B USD 257,47 256,67 0,31
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 187,37 186,23 0,61
SUAL SUPERFUND AKCJI 789,84 787,59 0,29
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 252,88 251,32 0,62
SUCE SUPERFUND C EURO 166,00 165,58 0,25
SUPC SUPERFUND C 699,72 700,25 -0,08
SUCD SUPERFUND C USD 224,03 223,45 0,26
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 152,42 153,05 -0,41
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 642,51 647,25 -0,73
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 205,71 206,54 -0,40
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 329,90 329,06 0,26
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1390,64 1391,63 -0,07
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 445,23 444,07 0,26
SUAE SUPERFUND RED EURO 182,75 182,10 0,36
SUPA SUPERFUND RED 770,36 770,12 0,03
SUAD SUPERFUND RED USD 246,64 245,75 0,36
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,28 17,24 0,23
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 72,86 72,89 -0,04
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,33 23,26 0,30
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,07 17,02 0,29
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,94 71,97 -0,04
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,03 22,97 0,26
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,92 16,87 0,30
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,32 71,35 -0,04
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 22,83 22,77 0,26
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,79 16,74 0,30
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,78 70,80 -0,03
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,66 22,59 0,31
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,40 19,34 0,31
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 81,77 81,80 -0,04
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,18 26,10 0,31
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,43 143,45 -0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 91,86 91,21 0,71
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,66 114,49 0,15
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,75 116,85 -0,09
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 101,91 101,39 0,51
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,78 114,80 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 162,43 162,42 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 134,57 134,48 0,07
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 128,51 127,80 0,56
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 132,70 132,54 0,12
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 251,44 250,52 0,37
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 383,87 381,26 0,68
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 208,77 207,67 0,53
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 164,86 164,34 0,32
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,97 139,74 0,16
NOAA Noble Fund Akcji 127,73 127,00 0,57
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 88,47 87,98 0,56
NOGR Noble Fund Global Return 111,49 111,32 0,15
NOMA Noble Fund Mieszany 144,55 144,23 0,22
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,90 129,94 -0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 127,07 126,80 0,21
NOTI Noble Fund Timingowy 142,74 142,35 0,27
NOAF Noble Fund Africa 63,79 63,82 -0,05
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,82 130,81 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 139,09 138,69 0,29
QUAG QUERCUS Agresywny 171,51 170,65 0,50
QUBT QUERCUS Turcja 114,70 115,78 -0,93
QURO QUERCUS Rosja 95,00 94,91 0,09
QULE QUERCUS lev 97,51 95,61 1,99
QUSH QUERCUS short 84,24 85,11 -1,02
QUGL QUERCUS Gold lev 62,46 61,68 1,26
QUOS QUERCUS Oil short 86,63 85,85 0,91
QUWL QUERCUS Wheat lev 96,91 93,54 3,60
SYMBOL FUNDUSZ: 26-09 25-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 212,23 210,72 0,72
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,56 213,83 -0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 194,54 193,60 0,49
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 24-09 23-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 298,58 297,89 0,23
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1942,45 1946,34 -0,20
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 385,24 386,01 -0,20
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 802,64 800,83 0,23
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1943,28 1949,70 -0,33
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 655,32 657,49 -0,33
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 771,85 770,32 0,20
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 395,68 394,89 0,20
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 913,77 912,37 0,15
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 458,63 457,93 0,15
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 696,89 696,89 0,00
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 566,20 566,20 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 880,39 878,13 0,26
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 654,97 653,29 0,26
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,67 237,24 0,18
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,33 113,12 0,19
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 958,73 956,55 0,23
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 509,29 508,13 0,23
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 858,75 859,45 -0,08
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 468,04 468,42 -0,08

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

dyznepp

Podziel się opinią

Share
dyznepp
dyznepp