Trwa ładowanie...
d3bsh01
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

SYMB
Share
d3bsh01
SYMB FUNDUSZ 28-10 27-10 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 11,65 11,33 2,82
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,38 11,12 2,34
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 12,68 12,57 0,88
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,73 5,58 2,69
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,40 11,40 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,44 7,31 1,78
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,19 5,10 1,76
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,35 4,24 2,59
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,42 7,23 2,63
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,23 10,12 1,09
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,07 5,90 2,88
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,65 10,65 0,00
AIP6 AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. 5,98 5,85 2,22
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,19 5,38 -3,53
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,22 4,39 -3,87
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,29 3,39 -2,95
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 7,85 8,15 -3,68
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 6,77 7,02 -3,56
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 6,82 7,06 -3,40
ALOB Allianz Obligacji FIO 115,18 115,22 -0,03
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 105,32 103,80 1,46
ALAK Allianz Akcji FIO 107,78 104,12 3,52
ALPI Allianz Pieniężny FIO 113,36 112,97 0,35
ALWA Allianz Walutowy FIO 100,85 103,71 -2,76
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 86,77 84,27 2,97
ALBU Allianz Budownictwo 2012 54,82 53,64 2,20
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 59,83 59,26 0,96
ALPL Allianz Akcji Plus 56,44 55,04 2,54
ALBR Allianz BRIC EUR 29,50 28,63 3,04
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 37,82 39,17 -3,45
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 62,76 59,74 5,06
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 53,66 51,66 3,87
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 55,63 59,72 -6,85
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 72,99 71,14 2,60
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 65,29 61,92 5,44
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 57,96 57,22 1,29
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 18,89 18,73 0,85
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 22,53 22,24 1,30
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 18,96 18,72 1,28
CARP BPH FIO Obligacji 2 2122,79 2057,29 3,18
CARS BPH FIO Akcji 199,21 194,35 2,50
CADP BPH FIO Obligacji 1 187,84 183,14 2,57
CAZR BPH FIO Aktyw. Zarządz. 1,49 1,46 2,05
CAAM BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. 32,02 31,61 1,30
CAEU BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej 43,12 43,58 -1,06
CASK BPH FIO Skarbowy 26,80 26,79 0,04
CAEZ BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. 1,37 1,39 -1,44
CASW BPH FIO Stabilnego Wzrostu 10,96 10,74 2,05
CADZ BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. 8,59 8,56 0,35
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1003,55 1003,40 0,01
CUOB CU FIO Obligacji 141,24 138,14 2,24
CUOK CU FIO Ochrony Kapitału Plus 123,71 122,91 0,65
CUPA CU FIO Polskich Akcji 220,60 214,91 2,65
INGA ING FIO Akcji typu A i B 173,10 169,24 2,28
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 182,64 179,00 2,03
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 188,96 186,98 1,06
INZE ING FIO Rosja (EUR) 8,11 7,99 1,50
INZD ING FIO Chiny i Indie (USD) 13,90 13,38 3,89
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 166,36 163,65 1,66
INGG ING FIO Gotówkowy typu A 199,71 200,06 -0,17
INA2 ING SFIO Akcji 2 190,22 186,05 2,24
ING2 ING SFIO Obligacji 2 164,49 162,39 1,29
INGC ING FIO SMS 123,50 121,53 1,62
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 69,32 67,76 2,30
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 77,86 76,36 1,96
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 105,87 104,78 1,04
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 89,41 87,96 1,65
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 106,80 107,00 -0,19
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 58,13 57,09 1,82
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 43,50 43,48 0,05
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 40,00 38,63 3,55
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 40,03 39,49 1,37
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 71,98 71,60 0,53
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 87,01 86,16 0,99
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,33 97,14 0,20
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 45,34 44,20 2,58
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 125,38 123,07 1,88
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 145,29 144,14 0,80
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 131,65 131,83 -0,14
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 140,41 138,00 1,75
KBPA KBC Portfel Akcyjny 49,32 47,68 3,44
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 104,96 103,16 1,74
KBPY KBC Portfel Pieniężny 109,47 109,69 -0,20
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 37,73 37,47 0,69
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 37,20 36,82 1,03
WAGA KBC GAMMA SFIO 168,66 168,44 0,13
WABE KBC BETA SFIO 133,44 129,94 2,69
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 48,29 47,46 1,75
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,70 11,27 -5,06
PIO6 PIONEER P FIO 144,89 144,48 0,28
EFOA PIONEER Obligacji FIO 269,60 266,06 1,33
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 38,39 37,57 2,18
EFZA PIONEER StabW FIO 171,56 167,20 2,61
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 112,87 109,72 2,87
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,39 6,25 2,24
PIO3 PIONEER AP FIO 22,15 21,53 2,88
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,11 4,09 0,49
PIMI PIONEER MISS RP FIO 7,55 7,51 0,53
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 31,44 32,44 -3,08
PIAE PIONEER Akcji Europ. 21,57 22,35 -3,49
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 34,20 35,61 -3,96
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 31,00 31,90 -2,82
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 23,16 22,70 2,03
PIO5 PIONEER AA FIO 44,71 42,07 6,28
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,17 11,06 0,99
PDMO PIONEER Dochodu Mix 20 FIO 9,40 9,27 1,40
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,21 8,07 1,73
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,14 7,00 2,00
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,29 9,20 0,98
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,31 8,02 3,62
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,04 7,90 1,77
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,76 4,48 6,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,67 4,70 -0,64
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,38 5,10 5,49
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,65 3,52 3,69
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,90 7,89 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,55 6,56 -0,15
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 8,67 8,79 -1,37
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,02 10,02 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 17,06 16,79 1,61
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 102,63 101,58 1,03
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 94,49 92,71 1,92
PKCA PKO/CS Akcji 221,66 216,06 2,59
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 98,58 97,54 1,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 95,80 94,63 1,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 74,93 73,34 2,17
SKOA SKOK FIO Akcji 49,42 48,26 2,40
KAZA SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji 99,34 97,43 1,96
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 117,25 117,44 -0,16
KSZA SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji 105,07 104,08 0,95
SKFF SKOK FIO Fundusz Funduszy 68,72 67,96 1,12
SKOB SKOK FIO Obligacji 107,34 106,00 1,26
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 181,92 179,12 1,56
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 207,35 203,25 2,02
NOAA Noble Fund Akcji 65,29 63,61 2,64
NOMA Noble Fund Mieszany 82,61 81,07 1,90
NOSA Noble Fund Skarbowy 102,67 101,65 1,00
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 49,75 49,50 0,51
NLUX Noble Fund Luxury 79,70 78,46 1,58
NOTI Noble Fund Timingowy 101,61 98,96 2,68
SKAK SKARBIEC Kasa 260,77 260,73 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 202,99 198,23 2,40
SKAA SKARBIEC Akcja 188,08 177,97 5,68
INFA ING FIZ AKCJI 130,98 127,49 2,74
INSW ING FIZ Stabilnego Wzrostu 121,93 120,58 1,12
SYMBOL FUNDUSZ 29-10 28-10 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 168,46 162,52 3,65
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 160,10 159,09 0,63
SEB3 SEB3 Akcji FIO 152,85 142,99 6,90
DWZR DWS FIO Zrównoważony 244,87 234,60 4,38
DWDP DWS FIO DPW 228,26 226,56 0,75
DWAK DWS FIO Akcji 250,78 231,63 8,27
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 134350,51 134300,68 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje FIO 205,43 203,03 1,18
UNIZ UniKORONA (zrównoważony) FIO 188,36 182,76 3,06
UNIA UniKORONA (akcji) FIO 110,52 104,48 5,78
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 52,69 49,92 5,55
RBED 130/30European Equities D EUR 59,90 58,49 2,41
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 24,39 21,84 11,68
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 25,11 23,22 8,14
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 49,26 46,00 7,09
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 58,30 56,82 2,60
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 68,10 63,08 7,96
RBOP European Opportunities D EUR 35,86 35,59 0,76
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,24 38,90 6,02
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 66,11 66,19 -0,12
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 103,71 103,80 -0,09
RBGG Robeco Global Growth Equit. D EUR 88,54 81,02 9,28
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 62,76 60,01 4,58
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 55,41 51,79 6,99
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 55,73 55,98 -0,45
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 77,59 77,34 0,32
RBPE Robeco Property Equities D EUR 59,18 54,95 7,70
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 27-10 24-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 300,62 298,16 0,83
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1404,85 1384,52 1,47
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 341,49 336,55 1,47
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 705,45 700,89 0,65
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 940,56 938,67 0,20
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 411,80 410,97 0,20
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 559,39 561,38 -0,35
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 343,44 344,67 -0,36
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 754,34 749,03 0,71
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 448,84 445,68 0,71
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 532,78 533,28 -0,09
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 466,57 467,01 -0,09
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 742,21 744,94 -0,37
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 597,09 599,29 -0,37
KB28 EUROPE C1 (EUR) 186,26 185,79 0,25
KB29 EUROPE D1 (EUR) 103,58 103,33 0,24
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 636,29 640,07 -0,59
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 400,48 402,86 -0,59
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 454,17 450,84 0,74
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 674,31 669,37 0,74

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra

d3bsh01

Podziel się opinią

Share
d3bsh01
d3bsh01