Trwa ładowanie...
d31758w

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d31758w

21.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 20-11 19-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,37 15,36 0,07
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,18 15,18 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,35 18,35 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,43 7,42 0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,73 14,73 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,20 11,19 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,39 6,36 0,47
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,73 5,72 0,17
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,72 9,72 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,23 14,23 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,20 6,20 0,00
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,14 13,13 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,87 8,88 -0,11
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,49 7,49 0,00
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,29 7,27 0,28
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,97 4,96 0,20
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,34 10,38 -0,39
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,00 11,97 0,25
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,67 6,67 0,00
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,70 6,70 0,00
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 148,00 148,02 -0,01
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,14 128,41 -0,21
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 155,77 155,07 0,45
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 136,95 136,95 0,00
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 124,14 124,18 -0,03
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 119,79 120,06 -0,22
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 80,01 80,05 -0,05
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 93,96 93,76 0,21
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 91,75 91,74 0,01
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,85 26,83 0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,75 31,70 0,16
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,07 28,06 0,04
CUOB Aviva Investors Obligacji 206,03 206,14 -0,05
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 162,39 162,62 -0,14
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 371,15 370,09 0,29
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 316,29 315,32 0,31
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 328,84 327,87 0,30
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 356,53 355,53 0,28
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 277,41 277,55 -0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 279,77 279,90 -0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 286,54 286,67 -0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 352,37 351,03 0,38
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 371,47 370,13 0,36
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 401,47 400,11 0,34
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 153,04 152,53 0,33
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 216,53 216,51 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 217,87 217,85 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 221,23 221,21 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,78 22,73 0,22
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,36 24,31 0,21
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 25,28 25,23 0,20
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 171,45 170,92 0,31
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 183,90 183,37 0,29
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 203,18 202,64 0,27
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,70 40,64 0,15
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 64,62 64,69 -0,11
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 66,48 66,56 -0,12
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 68,88 68,95 -0,10
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,34 55,60 -0,47
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,88 51,87 0,02
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,47 52,31 0,31
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,83 121,82 0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 215,24 216,05 -0,37
GOL2 INVESTOR Gold kat I 219,89 220,70 -0,37
GOL3 INVESTOR Gold kat P 226,88 227,68 -0,35
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,23 187,32 -0,05
DWP9 INVESTOR Rosja 145,32 145,11 0,14
DW01 INVESTOR Turcja 203,03 203,43 -0,20
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 166,26 167,44 -0,70
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,67 141,76 -0,06
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 169,80 170,02 -0,13
WABE KBC BETA SFIO 204,21 204,30 -0,04
WAGA KBC GAMMA SFIO 212,73 212,76 -0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 113,81 113,95 -0,12
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,55 74,48 0,09
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 142,28 142,43 -0,11
KBPY KBC Portfel Pieniężny 139,43 139,48 -0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,88 58,66 0,38
KBCA KBC Akcyjny 74,96 74,74 0,29
KBAK KBC Aktywny 184,49 184,28 0,11
WPDF KBC Papierów Dłużnych 197,40 197,59 -0,10
KBPI KBC Pieniężny 162,67 162,70 -0,02
W3FF KBC Stabilny 210,17 210,12 0,02
KB60 KBC Globalny Akcyjny 101,64 100,61 1,02
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 106,75 106,77 -0,02
KB62 KBC Globalny Stabilny 110,16 109,85 0,28
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,41 56,19 0,39
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,06 56,12 -0,11
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,56 10,54 0,19
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 173,65 173,65 0,00
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,85 13,85 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,69 51,72 -0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 113,21 113,21 0,00
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 120,40 120,44 -0,03
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,25 10,26 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 185,99 185,69 0,16
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,44 10,44 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,39 113,21 0,16
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,97 5,94 0,51
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 21,87 21,81 0,28
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,27 9,23 0,43
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,57 10,57 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,83 6,79 0,59
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,74 12,67 0,55
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,68 41,86 -0,43
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,07 10,08 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,75 34,75 0,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,54 61,83 -0,47
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,17 36,35 -0,50
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 64,98 65,26 -0,43
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,89 10,89 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,28 12,28 0,00
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,08 11,07 0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,89 10,90 -0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,74 9,75 -0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,03 10,03 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,61 10,61 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,14 10,14 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,65 13,64 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,15 12,16 -0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,47 7,47 0,00
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,51 7,50 0,13
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,45 7,45 0,00
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,93 6,92 0,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,51 15,50 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,73 8,61 1,39
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,15 11,15 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,70 14,66 0,27
PITP PIONEER SFIO TP 24,16 24,15 0,04
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 132,76 132,71 0,04
PKCZ PKO Zrównoważony 115,38 115,24 0,12
PKCA PKO Akcji 285,30 284,21 0,38
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 138,42 138,61 -0,14
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 123,57 123,49 0,06
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 99,33 98,93 0,40
SUPA SUPERFUND A 673,80 687,79 -2,03
SUAD SUPERFUND A USD 208,39 211,61 -1,52
SUAE SUPERFUND A EURO 162,87 165,65 -1,68
SUPB SUPERFUND B 716,67 736,58 -2,70
SUBD SUPERFUND B USD 221,65 226,62 -2,19
SUBE SUPERFUND B EURO 173,23 177,40 -2,35
SUPC SUPERFUND C 603,74 625,84 -3,53
SUCD SUPERFUND C USD 186,73 192,55 -3,02
SUCE SUPERFUND C EURO 145,94 150,73 -3,18
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 777,79 784,26 -0,82
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 240,56 241,29 -0,30
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 188,01 188,88 -0,46
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1334,40 1334,11 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 412,71 410,46 0,55
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,55 321,31 0,39
SUAL SUPERFUND AKCJI 669,87 663,31 0,99
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 207,18 204,08 1,52
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 161,92 159,75 1,36
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 67,25 67,67 -0,62
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 20,80 20,82 -0,10
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 16,26 16,30 -0,25
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 65,06 65,49 -0,66
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 20,12 20,15 -0,15
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,73 15,77 -0,25
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 66,13 66,56 -0,65
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 20,45 20,48 -0,15
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 15,99 16,03 -0,25
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 65,50 65,93 -0,65
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 20,26 20,28 -0,10
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 15,83 15,88 -0,31
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 71,58 73,68 -2,85
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 22,14 22,67 -2,34
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 17,30 17,75 -2,54
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 94,64 94,28 0,38
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,68 139,67 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 84,55 84,53 0,02
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,03 109,58 0,41
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,31 109,37 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 158,80 158,78 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 129,73 129,67 0,05
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 115,88 115,77 0,10
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 115,01 115,06 -0,04
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 127,73 127,79 -0,05
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 223,87 224,27 -0,18
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 327,56 327,01 0,17
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 189,43 189,13 0,16
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 159,49 159,36 0,08
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,03 134,95 0,06
NOAA Noble Fund Akcji 117,19 116,93 0,22
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 65,37 65,14 0,35
NOGR Noble Fund Global Return 114,07 114,06 0,01
NOMA Noble Fund Mieszany 121,36 121,16 0,17
NOSA Noble Fund Skarbowy 127,16 127,18 -0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 116,90 116,19 0,61
NOTI Noble Fund Timingowy 128,04 127,60 0,34
NOAF Noble Fund Africa 79,13 78,63 0,64
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 126,33 126,30 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 119,47 119,32 0,13
QUAG QUERCUS Agresywny 136,92 136,61 0,23
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 121,88 122,48 -0,49
QURO QUERCUS Rosja 89,41 89,50 -0,10
QULE QUERCUS lev 97,86 97,38 0,49
QUSH QUERCUS short 88,60 88,83 -0,26
QUGL QUERCUS Gold lev 114,75 115,32 -0,49
QUGS QUERCUS Gold short 91,46 91,25 0,23
QUOL QUERCUS Oil lev 78,97 82,28 -4,02
QUOS QUERCUS Oil short 105,46 103,37 2,02
QUWL QUERCUS Wheat lev 175,41 174,74 0,38
QUWS QUERCUS Wheat short 71,82 72,04 -0,31
SYMBOL FUNDUSZ: 21-11 20-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 205,80 206,15 -0,17
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 208,34 208,12 0,11
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,84 191,94 -0,05
KHPŁ Korporacyjny SFIO 149068,70 149047,67 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 305,23 305,25 -0,01
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 279,23 279,15 0,03
UNIA UniKORONA Akcje Sub 178,29 178,04 0,14
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 139,77 140,41 -0,46
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 91,64 94,00 -2,51
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 19-11 16-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 316,37 317,91 -0,48
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2067,11 2069,64 -0,12
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 410,00 410,50 -0,12
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 849,95 854,00 -0,47
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2059,42 2055,63 0,18
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 694,48 693,21 0,18
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 746,22 746,65 -0,06
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 382,52 382,74 -0,06
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 966,51 969,27 -0,28
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 485,11 486,50 -0,29
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 659,70 660,24 -0,08
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 535,98 536,42 -0,08
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 877,24 875,57 0,19
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 652,69 651,44 0,19
KB28 EUROPE KAP (EUR) 237,39 237,92 -0,22
KB29 EUROPE DIV (EUR) 113,20 113,45 -0,22
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 978,95 980,57 -0,17
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 520,04 520,90 -0,17
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 891,63 889,95 0,19
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 485,94 485,03 0,19

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d31758w

Podziel się opinią

Share
d31758w
d31758w