Trwa ładowanie...
d29oy0t
tabela

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d29oy0t
SYMB FUNDUSZ 28-05 27-05 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,08 12,21 -1,06
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,86 11,89 -0,25
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,19 13,17 0,15
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,99 6,02 -0,50
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,68 11,68 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 9,00 9,01 -0,11
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,09 5,12 -0,59
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,51 4,55 -0,88
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,64 7,66 -0,26
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,57 10,56 0,09
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,31 6,34 -0,47
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,89 10,89 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,26 7,31 -0,68
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 7,02 6,87 2,18
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 6,35 6,19 2,58
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,67 3,65 0,55
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,73 8,59 1,63
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,59 9,39 2,13
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,12 8,91 2,36
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,51 140,95 0,40
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,46 125,29 0,14
ALAK Allianz Akcji FIO 134,19 134,97 -0,58
ALPI Allianz Pieniężny FIO 117,01 116,90 0,09
ALWA Allianz Walutowy FIO 115,83 114,28 1,36
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 102,84 102,66 0,18
ALBU Allianz Budownictwo 2012 68,46 68,14 0,47
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 74,80 74,94 -0,19
ALPL Allianz Akcji Plus 70,31 70,39 -0,11
ALBR Allianz BRIC EUR 46,78 46,67 0,24
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 52,74 52,37 0,71
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 81,14 80,50 0,80
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 63,80 64,63 -1,28
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 62,45 63,36 -1,44
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 70,69 71,16 -0,66
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 72,24 72,67 -0,59
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,47 66,77 -0,45
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,38 21,41 -0,14
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,12 27,26 -0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,91 21,86 0,23
CAPA BPH Akcji Globalny subf. 102,97 101,28 1,67
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 subf. 99,89 99,89 0,00
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2427,45 2425,10 0,10
CARS BPH Akcji subf. 217,38 219,18 -0,82
CADP BPH Obligacji 1 subf. 210,99 210,96 0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,68 1,68 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 33,89 33,91 -0,06
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 54,99 55,35 -0,65
CASK BPH Skarbowy subf. 27,97 27,99 -0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,65 1,65 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,50 12,52 -0,16
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,85 10,80 0,46
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1033,16 1032,74 0,04
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 126,53 125,47 0,84
CUOB CU Obligacji 156,15 156,08 0,04
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 131,83 132,03 -0,15
CUPA CU Polskich Akcji 242,72 244,81 -0,85
INGA ING FIO Akcji typu A i B 193,26 194,99 -0,89
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 202,15 203,04 -0,44
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 200,96 200,62 0,17
INRO ING FIO Rosja EUR 52,08 50,46 3,21
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 11,605 11,39 1,92
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 73,82 71,85 2,74
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,771 22,66 0,51
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 182,01 182,37 -0,20
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 207,50 207,55 -0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 211,73 213,77 -0,95
ING2 ING SFIO Obligacji 2 176,04 175,64 0,23
INGC ING FIO SMS 131,77 132,50 -0,55
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 77,61 78,35 -0,94
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 85,73 86,12 -0,45
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,45 112,26 0,17
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 97,77 97,97 -0,20
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 110,90 110,94 -0,04
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 64,83 65,13 -0,46
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 54,45 54,56 -0,20
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 51,04 51,28 -0,47
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 56,11 56,09 0,04
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 99,64 99,25 0,39
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 114,85 114,44 0,36
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 100,46 100,56 -0,10
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 52,93 53,28 -0,66
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 138,13 138,65 -0,38
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,32 154,22 0,06
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 136,89 136,93 -0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 154,44 154,36 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 54,46 55,36 -1,63
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,90 110,60 0,27
KBPY KBC Portfel Pieniężny 113,94 113,91 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 41,67 41,82 -0,36
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 42,51 42,47 0,09
WAGA KBC GAMMA SFIO 175,02 175,00 0,01
WABE KBC BETA SFIO 146,57 148,03 -0,99
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 52,45 52,60 -0,29
PIO6 PIONEER P FIO 148,03 148,03 0,00
EFOA PIONEER Obligacji FIO 279,79 279,70 0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 40,85 40,84 0,02
EFZA PIONEER StabW FIO 182,32 182,73 -0,22
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 122,86 123,35 -0,40
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,64 7,64 0,00
PIO3 PIONEER AP FIO 24,56 24,69 -0,53
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,42 4,43 -0,23
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,10 8,12 -0,25
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,87 36,39 1,32
PIAE PIONEER Akcji Europ. 27,92 27,88 0,14
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,55 38,75 2,06
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 37,81 36,94 2,36
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,44 26,95 1,82
PIO5 PIONEER AA FIO 46,74 45,35 3,07
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,11 12,11 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,82 8,87 -0,56
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,78 7,84 -0,77
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,62 9,62 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 9,95 10,00 -0,50
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 10,26 10,45 -1,82
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,46 9,69 -2,37
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,44 6,54 -1,53
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,94 5,10 -3,14
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,98 7,13 -2,10
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,58 4,57 0,22
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,77 8,88 -1,24
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,73 6,79 -0,88
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,45 9,45 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,64 10,64 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 18,56 18,61 -0,27
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 109,28 109,31 -0,03
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 100,08 100,06 0,02
PKCA PKO/CS Akcji 240,99 241,15 -0,07
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,64 103,58 0,06
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 101,65 101,89 -0,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 80,17 80,97 -0,99
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 123,84 123,78 0,05
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) 116,53 119,07 -2,13
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) 25,97 27,01 -3,87
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) 35,95 37,15 -3,25
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) 118,39 120,97 -2,13
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) 26,38 27,44 -3,87
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) 36,52 37,75 -3,25
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) 116,76 119,30 -2,13
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) 26,02 27,07 -3,87
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) 36,02 37,22 -3,24
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 114,65 116,30 -1,42
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,55 26,25 -2,67
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,37 36,67 -3,56
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 62,46 62,82 -0,57
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 105,30 105,97 -0,63
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 120,99 121,05 -0,05
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 110,21 110,59 -0,34
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 76,75 76,51 0,31
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,21 100,26 -0,05
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 120,93 120,80 0,11
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 249,66 250,60 -0,38
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 151,59 152,97 -0,90
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 135,81 136,62 -0,59
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 112,82 113,22 -0,35
NOAA Noble Fund Akcji 75,15 75,55 -0,53
NOMA Noble Fund Mieszany 91,63 91,87 -0,26
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,52 108,49 0,03
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 46,05 46,26 -0,45
NLUX Noble Fund Luxury 93,01 92,79 0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 113,69 113,68 0,01
NOGR Noble Fund Global Return 100,60 100,17 0,43
SKAK SKARBIEC Kasa 269,11 268,98 0,05
SKAW SKARBIEC Waga 229,73 229,86 -0,06
SKAA SKARBIEC Akcja 216,53 217,58 -0,48
SYMBOL FUNDUSZ 29-05 28-05 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 177,42 176,81 0,35
SEB2 NOVO Obligacji FIO 174,93 174,80 0,07
SEB3 NOVO Akcji FIO 172,98 171,84 0,66
DWZR DWS FIO Zrównoważony 256,53 255,00 0,60
DWDP DWS FIO DPW 228,86 228,42 0,19
DWAK DWS FIO Akcji 271,50 269,09 0,90
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 130529,68 130521,79 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 219,46 219,06 0,18
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 203,75 202,85 0,44
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 120,83 119,87 0,80
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 78,85 78,32 0,68
RBED 130/30European Equities D EUR 61,57 62,28 -1,14
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 23,08 22,66 1,85
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 39,71 39,68 0,08
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 71,46 70,93 0,75
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 96,84 95,80 1,09
RBOP European Opportunities D EUR 49,32 49,61 -0,58
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,68 42,00 -0,76
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 67,92 68,22 -0,44
RBPE Robeco Property Equities D EUR 55,29 55,49 -0,36
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 155,58 155,39 0,12
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 141,91 141,12 0,56
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 27-05 26-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 290,64 290,90 -0,09
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1491,57 1488,58 0,20
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 362,55 361,83 0,20
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 684,83 685,23 -0,06
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1260,02 1257,76 0,18
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 551,67 550,68 0,18
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 569,31 569,04 0,05
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 349,46 349,29 0,05
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 766,55 766,59 -0,01
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 456,11 456,13 0,00
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 539,78 537,97 0,34
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 472,70 471,12 0,34
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 780,06 782,29 -0,29
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 627,57 629,37 -0,29
KB28 EUROPE C1 (EUR) 191,67 191,59 0,04
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,60 106,55 0,05
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 699,95 701,91 -0,28
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 440,55 441,79 -0,28
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 452,20 453,30 -0,24
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 671,35 672,98 -0,24

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t