Trwa ładowanie...
d36qd4b

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

d36qd4b
d36qd4b

14.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-09 9-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,80 16,84 -0,24
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,24 14,20 0,28
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,60 15,57 0,19
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,51 7,52 -0,13
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,92 12,92 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,91 10,90 0,09
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,26 7,24 0,28
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,19 6,20 -0,16
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,27 9,24 0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,32 12,29 0,24
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,77 7,78 -0,13
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,97 11,97 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,88 9,92 -0,40
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,33 8,32 0,12
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,02 8,00 0,25
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,63 4,64 -0,22
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,71 9,75 -0,41
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,94 10,93 0,09
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,35 7,36 -0,14
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,32 7,33 -0,14
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,12 139,29 0,60
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,44 125,32 0,10
ALAK Allianz Akcji FIO 169,69 169,63 0,04
ALPI Allianz Pieniężny FIO 123,84 123,80 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 109,93 110,16 -0,21
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,51 114,54 -0,03
ALBU Allianz Budownictwo 2012 78,40 78,36 0,05
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 108,36 108,16 0,18
ALPL Allianz Akcji Plus 98,09 98,11 -0,02
ALBR Allianz BRIC EUR 66,00 65,91 0,14
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 73,84 73,69 0,20
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 111,64 111,54 0,09
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 94,54 93,74 0,85
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 74,57 74,19 0,51
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 85,08 84,64 0,52
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 79,62 79,06 0,71
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 65,35 64,91 0,68
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,44 27,46 -0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,11 37,10 0,03
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,52 26,52 0,00
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 126,05 126,07 -0,02
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 111,30 111,38 -0,07
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2913,17 2907,94 0,18
CARS BPH Akcji Sub 299,09 299,80 -0,24
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,95 244,49 0,19
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,15 2,15 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,66 47,68 -0,04
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 68,20 68,41 -0,31
CASK BPH Skarbowy Sub 30,12 30,12 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,29 2,29 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,82 15,81 0,06
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,35 12,34 0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1191,78 1187,31 0,38
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 137,46 136,95 0,37
CUOB FIO AI Obligacji 175,56 175,59 -0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 154,93 154,93 0,00
CUPA FIO AI Polskich Akcji 377,87 377,25 0,16
DWZR DWS FIO Zrównoważony kat A 316,53 317,20 -0,21
DWZ2 DWS FIO Zrównoważony kat I 325,32 325,98 -0,20
DWZ3 DWS FIO Zrównoważony kat P 341,39 342,04 -0,19
DWDP DWS FIO DPW kat A 247,37 247,20 0,07
DWD2 DWS FIO DPW kat I 249,20 249,04 0,06
DWD3 DWS FIO DPW kat P 252,55 252,37 0,07
DWAK DWS FIO Akcji kat A 363,69 364,89 -0,33
DWA2 DWS FIO Akcji kat I 377,30 378,49 -0,31
DWA3 DWS FIO Akcji kat P 395,99 397,17 -0,30
DWA+ DWS FIO Akcji Plus 174,29 174,32 -0,02
DWSP DWS FIO Płynna Lokata kat A 199,58 199,56 0,01
DWS2 DWS FIO Płynna Lokata kat I 200,48 200,46 0,01
DWS3 DWS FIO Płynna Lokata kat P 202,00 201,98 0,01
DWEM DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A 21,86 21,88 -0,09
DWE2 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I 22,92 22,94 -0,09
DWE3 DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P 23,31 23,32 -0,04
DWP+ DWS FIO Płynna Lokata Plus 158,62 158,60 0,01
D25M DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A 208,73 208,41 0,15
D252 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I 218,64 218,31 0,15
D253 DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P 232,34 232,01 0,14
DWMS DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus 52,16 52,00 0,31
DWP1 DWS BRIC akt A 81,83 81,61 0,27
BRI2 DWS BRIC akt I 82,44 82,20 0,29
BRI3 DWS BRIC akt P 82,51 82,28 0,28
DWP2 DWS Nieruchomości i Budownictwa 80,39 80,54 -0,19
DWP3 DWS Zmian Klimatycznych 66,54 66,70 -0,24
DWP4 DWS Infrastruktury i Informatyki 73,50 73,73 -0,31
DWP6 DWS Gotówkowy 112,90 112,89 0,01
DWP7 DWS Gold kat A 178,63 179,78 -0,64
GOL2 DWS Gold kat I 179,74 180,89 -0,64
GOL3 DWS Gold kat P 180,09 181,23 -0,63
DWP8 DWS Agrobiznes 170,36 169,50 0,51
DWP9 DWS Rosja 151,59 151,45 0,09
DW01 DWS Turcja 211,00 211,21 -0,10
DW02 DWS Indie i Chiny 197,67 197,45 0,11
DW03 DWS Zrówn. Rynków Wschodzących 149,51 149,27 0,16
DW04 DWS Ameryka Łacińska 176,15 176,10 0,03
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 257,52 258,23 -0,27
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 250,75 251,01 -0,10
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 220,03 219,82 0,10
INRO ING FIO Rosja EUR 70,06 70,03 0,04
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,82 17,76 0,31
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 90,46 90,75 -0,32
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,31 29,28 0,08
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 215,32 215,35 -0,01
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F 221,14 221,10 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 290,60 291,18 -0,20
ING2 ING SFIO Obligacji 2 196,00 195,82 0,09
INGC ING Subf. SMS 168,61 168,36 0,15
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 103,22 103,51 -0,28
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 106,24 106,34 -0,09
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 123,03 122,90 0,11
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 115,63 115,65 -0,02
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 117,52 117,49 0,03
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,61 86,98 -0,43
INBN ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. 69,26 69,40 -0,20
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 66,66 67,15 -0,73
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,42 69,60 -0,26
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 130,36 130,57 -0,16
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 124,62 125,06 -0,35
ISM9 ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 103,77 103,75 0,02
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 115,47 115,14 0,29
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 105,65 105,04 0,58
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 107,38 107,53 -0,14
ING6 ING Subf Sektora Energii 100,32 100,12 0,20
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 107,24 108,26 -0,94
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 112,24 112,61 -0,33
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 105,12 104,72 0,38
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 104,38 104,17 0,20
IN11 ING Subf Japonia 99,65 98,71 0,95
IN12 ING Subf Nowej Azji 105,68 105,75 -0,07
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 102,38 102,08 0,29
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 103,12 102,78 0,33
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 115,85 115,74 0,10
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 109,48 109,48 0,00
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 109,73 109,80 -0,06
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 104,93 104,98 -0,05
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,46 105,42 0,04
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 78,46 78,68 -0,28
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 176,87 177,32 -0,25
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 170,35 170,27 0,05
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 147,74 147,74 0,00
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 190,74 191,02 -0,15
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,08 80,40 -0,40
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 122,28 122,22 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 123,97 123,96 0,01
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 62,50 62,52 -0,03
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 60,17 60,17 0,00
WAGA KBC GAMMA SFIO 189,78 189,75 0,02
WABE KBC BETA SFIO 204,54 205,23 -0,34
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,42 68,63 -0,31
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 158,38 158,36 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 300,17 299,66 0,17
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 45,32 45,17 0,33
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 102,32 102,25 0,07
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 102,62 102,54 0,08
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,43 211,90 -0,22
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 154,94 155,46 -0,33
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,29 10,31 -0,19
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,95 34,12 -0,50
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,41 11,44 -0,26
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,42 37,55 -0,35
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,52 9,53 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,77 30,85 -0,26
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 45,59 45,77 -0,39
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,37 50,44 -0,14
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,88 31,01 -0,42
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 53,28 53,50 -0,41
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,24 13,22 0,15
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,49 10,50 -0,10
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,74 9,75 -0,10
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,07 10,06 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,73 11,75 -0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,75 10,76 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,36 10,36 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,86 12,86 0,00
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,64 11,62 0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,52 8,50 0,24
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,36 6,36 0,00
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,22 8,20 0,24
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,35 7,31 0,55
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,02 13,01 0,08
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,38 8,42 -0,48
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,23 10,23 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,07 12,04 0,25
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,82 12,81 0,08
PITP PIONEER SFIO TP 22,49 22,52 -0,13
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,71 122,70 0,01
PKCZ PKO Zrównoważony 113,82 113,91 -0,08
PKCA PKO Akcji 292,05 292,59 -0,18
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 111,83 111,75 0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,80 116,80 0,00
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 109,52 109,66 -0,13
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,73 77,78 -0,06
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,18 25,10 0,32
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,77 19,73 0,20
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 85,42 85,51 -0,11
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,67 27,59 0,29
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,73 21,69 0,18
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,76 88,17 -0,47
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 124,52 124,33 0,15
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 127,73 127,71 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 123,85 123,75 0,08
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,32 111,14 0,16
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 141,41 141,39 0,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 100,85 100,81 0,04
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 102,54 102,86 -0,31
SKAA SKARBIEC Akcja 276,72 277,41 -0,25
SKAK SKARBIEC Kasa 283,69 283,67 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 269,08 269,73 -0,24
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 235,51 235,63 -0,05
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 329,24 330,92 -0,51
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 196,45 196,92 -0,24
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 161,42 161,66 -0,15
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 129,51 129,53 -0,02
NOAA Noble Fund Akcji 110,58 110,75 -0,15
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 67,04 66,92 0,18
NOGR Noble Fund Global Return 124,67 124,53 0,11
NOMA Noble Fund Mieszany 115,88 115,86 0,02
NOSA Noble Fund Skarbowy 118,29 118,22 0,06
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 112,65 112,72 -0,06
NOTI Noble Fund Timingowy 122,29 122,27 0,02
NOAF Noble Fund Africa 100,48 100,49 -0,01
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 113,53 113,51 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 113,13 112,84 0,26
QUAG QUERCUS Agresywny 134,10 133,73 0,28
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 137,14 137,68 -0,39
QURO QUERCUS Rosja 99,41 99,71 -0,30
QUSH QUERCUS short 93,32 93,18 0,15
QULE QUERCUS lev 117,87 118,25 -0,32
SYMBOL FUNDUSZ 13-09 10-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 230,09 227,01 1,36
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 190,05 189,59 0,24
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 208,02 206,41 0,78
KHPŁ Korporacyjny SFIO 138227,33 138182,37 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 257,59 257,33 0,10
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 261,17 258,97 0,85
UNIA UniKORONA Akcje Sub 173,51 171,10 1,41
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 207,49 206,60 0,43
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 209,65 207,75 0,91
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-09 8-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 320,79 321,45 -0,21
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1886,98 1883,71 0,17
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 432,64 431,89 0,17
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 791,20 792,64 -0,18
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1629,73 1633,26 -0,22
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 656,18 657,60 -0,22
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 677,20 678,18 -0,14
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 395,85 396,41 -0,14
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 885,86 884,94 0,10
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 499,62 499,11 0,10
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 638,41 637,59 0,13
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 549,98 548,52 0,27
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 828,44 828,81 -0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 653,24 653,53 -0,04
KB28 EUROPE C1 (EUR) 215,11 215,58 -0,22
KB29 EUROPE D1 (EUR) 114,29 114,55 -0,23
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 859,51 863,93 -0,51
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 514,48 517,12 -0,51
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 517,43 515,78 0,32
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 818,10 815,49 0,32

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra

d36qd4b
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36qd4b