Trwa ładowanie...
d3a5edj

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

Share
d3a5edj

04.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 28-02 27-02 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 17,33 17,02 1,82
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 16,16 16,06 0,62
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,82 18,80 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,71 7,63 1,05
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,34 15,34 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,29 10,22 0,68
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,66 8,57 1,05
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,53 6,43 1,56
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,63 9,55 0,84
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,66 14,65 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,84 7,71 1,69
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,62 13,62 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 7,94 7,85 1,15
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,08 8,16 -0,98
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 6,97 7,01 -0,57
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,69 5,72 -0,52
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,97 10,07 -0,99
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,86 11,99 -1,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,74 8,85 -1,24
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,77 8,87 -1,13
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,99 152,93 0,04
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 130,20 129,70 0,39
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 167,91 164,89 1,83
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 143,03 143,02 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 128,32 128,22 0,08
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 112,99 112,58 0,36
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 96,74 95,20 1,62
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 139,13 137,79 0,97
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 104,63 103,01 1,57
ALAG Allianz Sub Akcji Globalnych 100,49 99,90 0,59
ALOG Allianz Sub Obligacji Globalnych 101,43 101,33 0,10
ALEN Allianz Sub Energetyczny 104,10 104,09 0,01
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,66 28,45 0,74
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 34,56 34,09 1,38
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,61 29,47 0,48
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,63 211,58 0,02
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 168,89 168,19 0,42
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 462,00 455,25 1,48
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 397,79 395,19 0,66
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 416,48 413,74 0,66
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 462,54 459,48 0,67
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,75 287,61 0,05
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 290,49 290,35 0,05
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 299,73 299,58 0,05
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 394,52 390,15 1,12
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 420,17 415,51 1,12
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 465,80 460,60 1,13
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 211,14 208,79 1,13
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 225,94 225,91 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 227,60 227,57 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 232,28 232,24 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 26,51 26,40 0,42
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 28,73 28,60 0,45
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 30,18 30,05 0,43
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 267,37 265,91 0,55
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 288,00 286,42 0,55
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 323,80 322,01 0,56
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,43 51,00 0,84
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,46 59,51 -0,08
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,77 61,82 -0,08
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,61 65,66 -0,08
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 57,88 58,49 -1,04
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 64,54 64,43 0,17
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 73,97 73,47 0,68
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 125,70 125,69 0,01
DWP7 INVESTOR Gold Otwarty kat A 145,91 146,16 -0,17
GOL2 INVESTOR Gold Otwarty kat I 151,02 151,28 -0,17
GOL3 INVESTOR Gold Otwarty kat P 160,48 160,75 -0,17
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 180,88 182,50 -0,89
DWP9 INVESTOR Rosja 127,43 129,97 -1,95
DW01 INVESTOR Turcja 144,58 144,53 0,03
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 164,72 167,18 -1,47
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 132,60 132,52 0,06
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 137,08 137,01 0,05
WABE KBC BETA SFIO 222,50 218,92 1,64
WAGA KBC GAMMA SFIO 222,22 222,19 0,01
KBDL KBC DELTA SFIO 116,85 116,75 0,09
KBPA KBC Portfel Akcyjny 91,27 89,60 1,86
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 148,04 147,90 0,09
KBPY KBC Portfel Pieniężny 146,19 146,16 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 87,79 86,72 1,23
KBCA KBC Akcyjny 93,07 91,52 1,69
KBAK KBC Aktywny 208,15 205,87 1,11
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,19 203,00 0,09
KBPI KBC Pieniężny 169,96 169,93 0,02
W3FF KBC Stabilny 235,54 233,61 0,83
KB60 KBC Globalny Akcyjny 104,62 105,47 -0,81
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 121,15 119,38 1,48
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,14 115,44 -0,26
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 85,78 84,71 1,26
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 180,23 180,22 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,14 10,14 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,83 52,79 0,08
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 124,89 124,78 0,09
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,71 10,70 0,09
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 196,44 194,81 0,84
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 12,31 12,23 0,65
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 127,35 125,95 1,11
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 25,30 24,89 1,65
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 11,77 11,59 1,55
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,25 11,24 0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 9,96 9,84 1,22
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 17,80 17,59 1,19
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,25 43,56 -0,71
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,40 10,41 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 44,43 44,49 -0,13
PI06 PIONEER Akcji Europejskich (EUR) 10,68 10,63 0,47
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 59,71 60,41 -1,16
PI07 PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) 19,74 19,71 0,15
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,00 40,47 -1,16
PI08 PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) 13,22 13,20 0,15
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 78,62 79,47 -1,07
PI09 PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) 25,99 25,92 0,27
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,15 11,10 0,45
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,50 12,46 0,32
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,98 10,94 0,37
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,16 11,11 0,45
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,86 9,85 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,96 9,97 -0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,90 11,88 0,17
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,35 10,31 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 15,08 15,07 0,07
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,68 13,68 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,63 7,58 0,66
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 10,31 10,27 0,39
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,49 8,50 -0,12
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,31 6,37 -0,94
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,74 16,74 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,77 7,81 -0,51
PIRE PIONEER WiD Rynku Europejskiego 10,31 10,30 0,10
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,57 11,57 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 16,55 16,55 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 26,47 26,30 0,65
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 143,75 143,19 0,39
PKCZ PKO Zrównoważony 126,29 125,44 0,68
PKCA PKO Akcji 337,23 333,14 1,23
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 144,20 144,43 -0,16
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 133,34 132,66 0,51
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 116,60 114,93 1,45
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 56,43 55,81 1,11
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 49,68 49,04 1,31
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 94,95 95,22 -0,28
PZBI PZU SEJF+ 59,11 59,13 -0,03
SUBE SUPERFUND B EURO 206,42 202,80 1,79
SUPB SUPERFUND B 858,74 848,75 1,18
SUBD SUPERFUND B USD 283,84 276,87 2,52
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 206,33 201,77 2,26
SUAL SUPERFUND AKCJI 858,37 844,42 1,65
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 283,72 275,46 3,00
SUP5 SUPERFUND AKCYJNY 104,74 102,57 2,12
SUP6 SUPERFUND ALTERNATYWNY 107,18 106,42 0,71
SUCE SUPERFUND C EURO 178,03 174,47 2,04
SUPC SUPERFUND C 740,63 730,19 1,43
SUCD SUPERFUND C USD 244,80 238,20 2,77
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 160,42 157,83 1,64
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 667,39 660,55 1,04
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 220,60 215,48 2,38
SUP7 SUPERFUND OBLIGACYJNY 100,50 100,49 0,01
SUP8 SUPERFUND PIENIĘŻNY 100,58 100,57 0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 342,01 339,91 0,62
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1422,84 1422,54 0,02
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 470,30 464,05 1,35
SUAE SUPERFUND RED EURO 199,33 196,05 1,67
SUPA SUPERFUND RED 829,27 820,47 1,07
SUAD SUPERFUND RED USD 274,10 267,65 2,41
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,67 18,34 1,80
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,66 76,76 1,17
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 25,67 25,04 2,52
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,42 18,10 1,77
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 76,63 75,73 1,19
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 25,33 24,70 2,55
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,27 17,95 1,78
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 76,00 75,11 1,18
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 25,12 24,50 2,53
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,12 17,80 1,80
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 75,39 74,51 1,18
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 24,92 24,31 2,51
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,20 20,82 1,83
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 88,20 87,13 1,23
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 29,15 28,42 2,57
SKAA SKARBIEC Akcja 310,99 305,52 1,79
SKAK SKARBIEC Kasa 321,38 321,36 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 289,82 286,03 1,33
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 136,29 134,54 1,30
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 136,16 135,36 0,59
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 260,98 258,58 0,93
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 407,44 402,31 1,28
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 223,21 219,47 1,70
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 172,23 169,94 1,35
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 145,33 144,36 0,67
NOAA Noble Fund Akcji 137,49 135,73 1,30
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 98,42 97,19 1,27
NOGR Noble Fund Global Return 119,38 119,57 -0,16
NOMA Noble Fund Mieszany 153,34 151,64 1,12
NOSA Noble Fund Skarbowy 130,97 130,98 -0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 138,34 138,22 0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 144,96 143,73 0,86
NOAF Noble Fund Africa and Frontier 62,94 62,60 0,54
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 132,68 132,68 0,00
QUST QUERCUS Stabilny 103,81 103,38 0,42
QUSE QUERCUS Selektywny 142,20 141,80 0,28
QUAG QUERCUS Agresywny 178,11 176,43 0,95
QUBT QUERCUS Turcja 81,08 80,42 0,82
QURO QUERCUS Rosja 81,47 81,27 0,25
QULE QUERCUS lev 103,21 99,14 4,11
QUSH QUERCUS short 79,45 81,12 -2,06
QUGL QUERCUS Gold 60,29 60,61 -0,53
KBOM KBC Omega FIZ (7) 1006,64 1005,50 0,11
VEST INVESTOR FIZ (5) 1170,52 1111,85 5,28
VEGO INVESTOR GOLD FIZ (5) 1813,84 1698,03 6,82
VEBR INVESTOR CEE FIZ (5) 506,83 481,01 5,37
QUAR QUERCUS FIZ Absolute Return (5) 1491,26 1475,14 1,09
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) 1392,37 1375,82 1,20
SYMBOL FUNDUSZ: 03-03 28-02 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 207,79 215,48 -3,57
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,79 213,85 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 192,21 197,41 -2,63
UNIO UniKorona Obligacje Sub 311,91 312,89 -0,31
UNIZ UniKorona Zrównoważony Sub 302,11 307,38 -1,71
UNIA UniKorona Akcje Sub 197,23 201,88 -2,30
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 134,73 135,23 -0,37
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 84,55 85,61 -1,24

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-02 | 26-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,89 | 295,29 | 0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1901,16 | 1900,46 | 0,04 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,77 | 362,64 | 0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,23 | 811,49 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1967,61 | 1962,81 | 0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,77 | 629,23 | 0,24 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 803,92 | 802,64 | 0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 400,55 | 399,92 | 0,16 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 936,89 | 933,41 | 0,37 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,34 | 458,63 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 727,51 | 726,45 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 579,59 | 578,75 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,54 | 899,96 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,07 | 662,91 | 0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 247,65 | 246,83 | 0,33 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,98 | 114,59 | 0,34 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 992,61 | 990,26 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,74 | 510,53 | 0,24 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 842,89 | 842,74 | 0,02 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 439,77 | 439,69 | 0,02 |

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d3a5edj

Podziel się opinią

Share
d3a5edj
d3a5edj