Trwa ładowanie...
d1ojejr

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d1ojejr

16.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 13-09 12-09 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,22 16,38 -0,98
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,65 15,70 -0,32
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,44 18,43 0,05
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,43 7,47 -0,54
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,11 15,10 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,91 10,98 -0,64
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,78 7,85 -0,89
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,30 6,36 -0,94
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,51 9,53 -0,21
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,30 14,29 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,37 7,39 -0,27
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,46 13,45 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,59 8,68 -1,04
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,06 8,12 -0,74
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,41 7,45 -0,54
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,63 5,64 -0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,08 10,10 -0,20
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,11 12,17 -0,49
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,17 8,19 -0,24
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,20 8,22 -0,24
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 150,50 150,22 0,19
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 128,45 128,59 -0,11
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 163,99 165,06 -0,65
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 141,28 141,26 0,01
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,77 125,43 0,27
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,30 111,57 -0,24
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 89,22 89,59 -0,41
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 123,95 124,46 -0,41
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 99,04 99,63 -0,59
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,81 27,92 -0,39
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,91 33,20 -0,87
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,91 28,96 -0,17
CUOB Aviva Investors Obligacji 208,68 208,52 0,08
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 163,55 163,30 0,15
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 426,23 428,33 -0,49
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 350,71 351,27 -0,16
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 366,08 366,66 -0,16
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 402,69 403,30 -0,15
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 283,17 282,87 0,11
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 285,74 285,44 0,11
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 293,98 293,66 0,11
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 367,76 370,47 -0,73
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 390,14 393,01 -0,73
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 428,43 431,55 -0,72
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 182,23 182,71 -0,26
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,91 222,90 0,00
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 224,44 224,43 0,00
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 228,62 228,60 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,71 24,70 0,04
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,62 26,61 0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,84 27,83 0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 225,48 225,73 -0,11
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 241,93 242,20 -0,11
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 269,45 269,73 -0,10
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 48,00 48,10 -0,21
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 61,54 61,44 0,16
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 63,68 63,57 0,17
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,00 66,88 0,18
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 58,55 58,81 -0,44
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,71 58,86 -0,25
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 60,73 60,41 0,53
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,55 124,56 -0,01
DWP7 INVESTOR Gold kat A 147,82 148,89 -0,72
GOL2 INVESTOR Gold kat I 152,40 153,50 -0,72
GOL3 INVESTOR Gold kat P 160,42 161,57 -0,71
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 181,51 181,66 -0,08
DWP9 INVESTOR Rosja 145,74 145,80 -0,04
DW01 INVESTOR Turcja 182,73 184,04 -0,71
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 162,25 162,32 -0,04
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,63 137,50 0,09
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 152,23 154,35 -1,37
WABE KBC BETA SFIO 208,14 209,82 -0,80
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,93 218,89 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 116,75 116,70 0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 81,23 82,05 -1,00
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,82 146,85 -0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,58 143,37 0,15
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 75,53 76,16 -0,83
KBCA KBC Akcyjny 84,54 85,15 -0,72
KBAK KBC Aktywny 195,96 196,87 -0,46
WPDF KBC Papierów Dłużnych 199,70 199,47 0,12
KBPI KBC Pieniężny 167,70 167,65 0,03
W3FF KBC Stabilny 222,14 222,74 -0,27
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,16 110,64 -0,43
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 110,21 110,88 -0,60
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,23 114,33 -0,09
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 74,83 75,36 -0,70
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 74,10 74,29 -0,26
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,37 178,35 0,01
PPIE PIONEER Pieniężny Plus FIO 10,01 10,00 0,10
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,27 52,23 0,08
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,06 122,95 0,09
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,41 10,40 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 190,93 191,70 -0,40
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,35 11,36 -0,09
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 121,28 122,11 -0,68
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,65 23,88 -0,96
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,38 10,44 -0,57
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,14 11,14 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,93 9,00 -0,78
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 16,48 16,55 -0,42
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 42,79 42,91 -0,28
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,16 10,16 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 41,39 41,42 -0,07
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,38 60,53 -0,25
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,46 39,52 -0,15
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,68 75,75 -0,09
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,96 10,98 -0,18
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,29 12,30 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,71 10,72 -0,09
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,99 11,01 -0,18
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,93 9,93 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,13 10,13 0,00
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,35 11,34 0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,17 10,17 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,56 14,59 -0,21
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,37 13,40 -0,22
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,85 7,87 -0,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,23 9,20 0,33
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,34 8,37 -0,36
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 7,14 7,12 0,28
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,05 16,04 0,06
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,74 7,74 0,00
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,44 11,44 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,90 15,89 0,06
PITP PIONEER SFIO TP 25,40 25,46 -0,24
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 138,57 138,76 -0,14
PKCZ PKO Zrównoważony 120,28 120,65 -0,31
PKCA PKO Akcji 312,22 313,70 -0,47
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,47 139,20 0,19
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 128,48 128,74 -0,20
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 110,44 111,29 -0,76
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 50,98 51,22 -0,47
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 50,51 50,74 -0,45
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 81,78 81,62 0,20
PZBI PZU SEJF+ 58,59 58,59 0,00
SUBE SUPERFUND B EURO 195,53 195,57 -0,02
SUPB SUPERFUND B 823,38 826,03 -0,32
SUBD SUPERFUND B USD 259,77 259,90 -0,05
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 185,24 185,12 0,06
SUAL SUPERFUND AKCJI 780,04 781,91 -0,24
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 246,10 246,02 0,03
SUCE SUPERFUND C EURO 171,14 171,33 -0,11
SUPC SUPERFUND C 720,67 723,65 -0,41
SUCD SUPERFUND C USD 227,37 227,69 -0,14
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 156,03 159,36 -2,09
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 657,03 673,11 -2,39
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 207,29 211,79 -2,12
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 329,91 328,92 0,30
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1389,26 1389,31 0,00
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 438,31 437,14 0,27
SUAE SUPERFUND RED EURO 184,35 183,99 0,20
SUPA SUPERFUND RED 776,30 777,13 -0,11
SUAD SUPERFUND RED USD 244,92 244,52 0,16
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,69 17,69 0,00
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,51 74,73 -0,29
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,51 23,51 0,00
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,49 17,49 0,00
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,64 73,87 -0,31
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,23 23,24 -0,04
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,34 17,34 0,00
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,00 73,23 -0,31
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,03 23,04 -0,04
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,20 17,21 -0,06
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,45 72,68 -0,32
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,86 22,87 -0,04
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,88 19,88 0,00
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,70 83,96 -0,31
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,41 26,42 -0,04
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 143,35 143,35 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 90,45 91,06 -0,67
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,33 114,32 0,01
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,56 116,54 0,02
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 100,69 101,42 -0,72
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,76 114,71 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,59 160,52 0,04
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 134,05 134,23 -0,13
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 126,02 126,75 -0,58
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,40 131,61 -0,16
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 249,34 249,97 -0,25
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 378,13 379,52 -0,37
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 204,70 206,02 -0,64
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 162,79 163,37 -0,36
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,74 138,95 -0,15
NOAA Noble Fund Akcji 126,01 126,70 -0,54
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 87,39 87,62 -0,26
NOGR Noble Fund Global Return 111,65 111,39 0,23
NOMA Noble Fund Mieszany 143,29 143,75 -0,32
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,78 129,76 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 127,03 126,92 0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 140,98 141,75 -0,54
NOAF Noble Fund Africa 63,61 63,76 -0,24
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,68 130,68 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 137,86 137,85 0,01
QUAG QUERCUS Agresywny 169,23 169,84 -0,36
QUBT QUERCUS Turcja 107,27 109,22 -1,79
QURO QUERCUS Rosja 93,25 93,54 -0,31
QULE QUERCUS lev 93,73 95,04 -1,38
QUSH QUERCUS short 86,11 85,56 0,64
QUGL QUERCUS Gold lev 61,95 61,54 0,67
QUOS QUERCUS Oil short 83,03 82,92 0,13
QUWL QUERCUS Wheat lev 88,85 92,52 -3,97
SYMBOL FUNDUSZ: 16-09 13-09 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 207,17 205,90 0,62
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,45 212,68 0,36
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 191,39 190,71 0,36
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 309,02 307,50 0,49
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 296,45 295,58 0,29
UNIA UniKORONA Akcje Sub 194,91 194,65 0,13
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 12-09 11-09 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 297,28 296,60 0,23
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1930,96 1921,72 0,48
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 382,96 381,13 0,48
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 798,71 796,85 0,23
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1886,17 1872,78 0,71
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 636,07 631,55 0,72
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 765,28 763,89 0,18
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 392,30 391,59 0,18
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 909,15 905,91 0,36
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 456,31 454,69 0,36
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 698,25 697,58 0,10
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 567,31 566,76 0,10
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 870,90 869,75 0,13
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 647,91 647,05 0,13
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,68 235,20 0,20
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,38 112,15 0,21
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 945,04 943,34 0,18
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 502,02 501,11 0,18
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 849,38 848,13 0,15
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 462,93 462,25 0,15

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d1ojejr

Podziel się opinią

Share
d1ojejr
d1ojejr