Trwa ładowanie...
d2he01w
d2he01w
fundusze

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d2he01w
SYMB FUNDUSZ 6-05 5-05 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 12,32 12,27 0,41
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,90 11,86 0,34
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,19 13,18 0,08
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,05 6,03 0,33
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,62 11,62 0,00
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 8,86 8,81 0,57
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 5,16 5,13 0,58
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 4,59 4,56 0,66
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,69 7,68 0,13
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,51 10,51 0,00
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 6,37 6,37 0,00
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,84 10,84 0,00
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 7,21 7,18 0,42
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 6,49 6,30 3,02
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 5,96 5,75 3,65
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,67 3,61 1,66
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 8,85 8,69 1,84
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 9,37 9,10 2,97
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 9,08 8,90 2,02
ALOB Allianz Obligacji FIO 140,75 140,69 0,04
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,08 126,03 0,04
ALAK Allianz Akcji FIO 132,72 131,93 0,60
ALPI Allianz Pieniężny FIO 116,28 116,21 0,06
ALWA Allianz Walutowy FIO 115,70 114,72 0,85
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 102,02 101,54 0,47
ALBU Allianz Budownictwo 2012 67,68 66,79 1,33
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 73,18 72,43 1,04
ALPL Allianz Małych i Średnich Sp. 69,52 68,72 1,16
ALBR Allianz BRIC EUR 43,35 43,21 0,32
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 50,75 50,28 0,93
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 81,80 81,36 0,54
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 62,83 62,34 0,79
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 62,80 62,96 -0,25
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 72,65 72,19 0,64
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 70,99 70,88 0,16
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 66,08 65,83 0,38
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 21,42 21,10 1,52
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 27,02 26,63 1,46
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 21,68 21,54 0,65
CARP BPH Obligacji 2 subf. 2389,39 2389,76 -0,02
CARS BPH Akcji subf. 218,59 217,48 0,51
CADP BPH Obligacji 1 subf. 208,11 207,99 0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. subf. 1,67 1,66 0,60
CAAM BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. 33,83 33,38 1,35
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. 52,87 52,50 0,70
CASK BPH Skarbowy subf. 27,78 27,76 0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. 1,66 1,63 1,84
CASW BPH Stabilnego Wzrostu subf. 12,39 12,35 0,32
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. 10,79 10,76 0,28
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1031,20 1030,63 0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. 123,24 120,87 1,96
CUOB CU Obligacji 155,27 155,54 -0,17
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 131,85 131,44 0,31
CUPA CU Polskich Akcji 244,39 242,86 0,63
INGA ING FIO Akcji typu A i B 193,80 192,40 0,73
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 203,60 203,26 0,17
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 200,80 201,03 -0,11
INRO ING FIO Rosja EUR 46,75 45,32 3,16
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 10,641 10,42 2,17
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 64,87 64,04 1,30
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 19,667 19,68 -0,05
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 182,60 182,52 0,04
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 206,23 206,29 -0,03
INA2 ING SFIO Akcji 2 213,79 212,50 0,61
ING2 ING SFIO Obligacji 2 175,56 175,79 -0,13
INGC ING FIO SMS 131,87 129,91 1,51
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 77,87 77,27 0,78
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 86,40 86,26 0,16
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 112,36 112,50 -0,12
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 98,15 98,07 0,08
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 110,20 110,21 -0,01
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 63,62 62,92 1,11
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 55,06 54,40 1,21
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 50,87 50,28 1,17
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 54,09 53,13 1,81
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 97,22 96,05 1,22
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 109,88 108,04 1,70
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 99,85 99,55 0,30
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 52,73 52,77 -0,08
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 138,64 138,70 -0,04
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 154,24 155,02 -0,50
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 136,21 136,21 0,00
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 154,34 154,38 -0,03
KBPA KBC Portfel Akcyjny 55,10 55,31 -0,38
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 110,64 110,98 -0,31
KBPY KBC Portfel Pieniężny 113,21 113,17 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 41,86 41,59 0,65
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 42,01 41,78 0,55
WAGA KBC GAMMA SFIO 174,23 174,33 -0,06
WABE KBC BETA SFIO 147,62 147,92 -0,20
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 1,84 1,84 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,86 50,73 2,23
PIO6 PIONEER P FIO 146,61 146,29 0,22
EFOA PIONEER Obligacji FIO 278,09 278,21 -0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 40,53 40,55 -0,05
EFZA PIONEER StabW FIO 182,93 182,49 0,24
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 123,71 123,53 0,15
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 7,49 7,33 2,18
PIO3 PIONEER AP FIO 24,90 24,84 0,24
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 4,46 4,44 0,45
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,21 8,05 1,99
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 35,08 34,56 1,50
PIAE PIONEER Akcji Europ. 26,76 26,10 2,53
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,88 39,32 1,42
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 37,34 36,50 2,30
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 27,85 27,43 1,53
PIO5 PIONEER AA FIO 48,24 47,07 2,49
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 12,04 12,04 0,00
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,80 8,79 0,11
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,78 7,76 0,26
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,61 9,61 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 10,01 10,01 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 9,97 9,88 0,91
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 9,20 9,16 0,44
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 6,17 6,08 1,48
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,07 5,03 0,80
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 6,75 6,69 0,90
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 4,41 4,30 2,56
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 8,27 8,22 0,61
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,54 6,52 0,31
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,43 9,35 0,86
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,70 10,62 0,75
PITP PIONEER SFIO TP 18,58 18,57 0,05
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 108,49 108,11 0,35
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 99,23 98,67 0,57
PKCA PKO/CS Akcji 238,99 236,71 0,96
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 103,61 103,75 -0,13
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 101,84 101,88 -0,04
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 81,09 80,92 0,21
SUPA SUPERFUND A (4) 1227,36 1332,97 -7,92
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 279,37 299,56 -6,74
SUAD SUPERFUND A USD (4) 372,10 395,77 -5,98
SUPB SUPERFUND B (4) 1508,33 1694,90 -11,01
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 343,33 380,89 -9,86
SUBD SUPERFUND B USD (4) 457,28 503,24 -9,13
SUPC SUPERFUND C (4) 1405,46 1624,12 -13,46
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 319,91 364,99 -12,35
SUCD SUPERFUND C USD (4) 426,09 482,22 -11,64
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 133,80 143,97 -7,06
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1084,13 1082,31 0,17
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 246,77 243,23 1,46
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 328,67 321,35 2,28
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 865,89 919,59 -5,84
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 197,09 206,66 -4,63
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 262,51 273,04 -3,86
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 751,89 764,10 -1,60
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 171,14 171,72 -0,33
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 227,95 226,87 0,48
STBP SUPERFUND TREND BIS POW (4) 133,22 130,93 1,75
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) 30,32 30,09 0,78
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) 40,39 40,23 0,40
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 61,64 61,75 -0,18
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 106,51 106,55 -0,04
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 120,43 120,36 0,06
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 110,71 110,72 -0,01
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 76,59 76,72 -0,17
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 99,89 100,22 -0,33
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 120,00 120,05 -0,04
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 206,57 206,34 0,11
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 245,61 245,52 0,04
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 152,31 152,03 0,18
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 136,37 136,31 0,04
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 113,03 113,06 -0,03
NOAA Noble Fund Akcji 75,52 75,49 0,04
NOMA Noble Fund Mieszany 91,94 91,86 0,09
NOSA Noble Fund Skarbowy 108,28 108,39 -0,10
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 46,06 46,01 0,11
NLUX Noble Fund Luxury 97,03 95,83 1,25
NOTI Noble Fund Timingowy 113,55 113,62 -0,06
NOGR Noble Fund Global Return 99,74 99,67 0,07
SKAK SKARBIEC Kasa 268,32 268,28 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 231,51 232,85 -0,58
SKAA SKARBIEC Akcja 221,38 223,21 -0,82
SYMBOL FUNDUSZ 07-05 06-05 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 178,49 178,37 0,07
SEB2 NOVO Obligacji FIO 173,53 173,65 -0,07
SEB3 NOVO Akcji FIO 175,20 174,95 0,14
DWZR DWS FIO Zrównoważony 260,47 260,12 0,13
DWDP DWS FIO DPW 230,33 230,28 0,02
DWAK DWS FIO Akcji 272,98 271,76 0,45
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 130199,53 130182,94 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje subf. 218,40 218,92 -0,24
UNIZ UniKORONA Zrównoważony subf. 204,11 203,48 0,31
UNIA UniKORONA (Akcje) subf. 121,55 120,69 0,71
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 76,99 75,75 1,64
RBED 130/30European Equities D EUR 60,59 60,10 0,82
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 22,92 22,67 1,10
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 38,97 38,20 2,02
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 69,44 68,26 1,73
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 92,02 90,35 1,85
RBOP European Opportunities D EUR 47,53 46,22 2,83
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 41,26 40,63 1,55
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,55 68,20 0,51
RBPE Robeco Property Equities D EUR 57,33 55,19 3,88
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 152,81 152,30 0,33
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 144,90 145,01 -0,08
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 5-05 4-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 298,26 297,45 0,27
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1499,36 1495,98 0,23
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 364,45 363,63 0,23
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 702,15 700,48 0,24
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1242,30 1227,32 1,22
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 543,91 537,35 1,22
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 556,91 555,54 0,25
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 341,85 341,00 0,25
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 765,28 763,57 0,22
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 455,35 454,34 0,22
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 546,36 546,33 0,01
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 478,46 478,44 0,00
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 777,47 775,33 0,28
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 625,49 623,75 0,28
KB28 EUROPE C1 (EUR) 192,22 191,79 0,22
KB29 EUROPE D1 (EUR) 106,90 106,66 0,23
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 693,74 691,07 0,39
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 436,64 434,96 0,39
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 457,64 456,71 0,20
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 679,42 678,04 0,20

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mln/abs

d2he01w

Podziel się opinią

Share
d2he01w
d2he01w