Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

FUTURIS S.A. - PCH CAPITAL S.A. zwiększa stan posiadania akcji FUTURIS S.A. (5/2014)

FUTURIS S.A. - PCH CAPITAL S.A. zwiększa stan posiadania akcji FUTURIS S.A. (5/2014)
Share
d3jesk1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FUTURIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PCH CAPITAL S.A. zwiększa stan posiadania akcji FUTURIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FUTURIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Piotra Chmielewskiego oraz podmiotów z nim powiązanych, zgodnie z którym w związku ze scaleniem akcji FUTURIS S.A. w dniu 28 marca 2014 roku oraz nabyciem 21.575 akcji zwykłych na okaziciela FUTURIS S.A. w dniu 2 kwietnia 2014 roku przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. podmioty zawiadamiające zmieniły stan posiadania akcji FUTURIS S.A. Przed ww. zdarzeniami podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 80.281.900 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda, które stanowiły 43,82% w kapitale zakładowym oraz 45,27% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały: 1. PCH CAPITAL S.A. posiadała 4.866.600 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 0,01 zł każda, które stanowiły 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadała 75.415.300 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda, które
stanowiły 41,16% w kapitale zakładowym oraz 40,10% w ogólnej liczbie głosów. Po ww. zdarzeniach podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 824.260 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 44,99% w kapitale zakładowym oraz 46,41% w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają: 1. PCH CAPITAL S.A. posiada 48.666 akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 2,66% w kapitale zakładowym oraz 5,17% w ogólnej liczbie głosów, 2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 775.594 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które stanowią 42,33% w kapitale zakładowym oraz 41,24% w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie zgodnie z zawiadomieniem: ? Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd., ? ROWING CAPITAL . posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A., oraz ? PCH CAPITAL S.A. kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Do zawiadomienia załączone zostało zawiadomienia Dariusza Graffa Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. oraz jednocześnie
Członka Rady Nadzorczej FUTURIS S.A. dot. zdarzeń objętych zawiadomieniem, zgodnie z którym 21.575 akcji zostało nabytych przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. po cenie 1,21 zł za akcję. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FUTURIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FUTURIS S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-854 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jana Pawła II 23
(ulica) (numer)
22 440 56 80 22 440 56 80
(telefon) (fax)
futuris@futuris.com.pl www.futuris.com.pl
(e-mail) (www)
895-19-65-592 021129430
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Andrzej Woźniakowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1