Trwa ładowanie...
d3vwm9e
espi

FUTURIS - Umowa udzielenia pożyczki spółce portfelowej (56/2014) - EBI

FUTURIS - Umowa udzielenia pożyczki spółce portfelowej (56/2014)
Share
d3vwm9e
NEW CONNECT
Raport EBI nr 56 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Umowa udzielenia pożyczki spółce portfelowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd FUTURIS S.A. informuje, że udzielił spółce CREDITIA Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu pożyczki krótkoterminowej w wysokości 180.000,00 zł do dnia 9 lipca 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. W okresie od 22 października 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość udzielonych ww. spółce portfelowej pożyczek krótkoterminowych wynosi 360.000,00 zł. FUTURIS S.A. posiada 6.000 udziałów CREDITIA Sp. z o .o. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł, które stanowią 60,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vwm9e

Podziel się opinią

Share
d3vwm9e
d3vwm9e