Trwa ładowanie...
dkf2uoh

G-ENERGY - Proponowany dzień prawa poboru emisji akcji serii C (11/2015) - EBI

G-ENERGY - Proponowany dzień prawa poboru emisji akcji serii C (11/2015)

Share
dkf2uoh
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Proponowany dzień prawa poboru emisji akcji serii C
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że proponowany dzień prawa poboru emisji akcji serii C o której Spółka informowała raportami bieżącymi ESPI nr 5/2015 i EBI nr 10/2015 to dzień 3 czerwca 2015 roku. Rada Nadzorcza Emitenta po zapoznaniu się z informacją na temat planów emisji akcji z prawem poboru oraz celu inwestycyjnego związanego z emisją, a także proponowaną przez Zarząd datą dnia prawa poboru na dzień 3 czerwca 2015 roku nie wniosła uwag. Podstawa Prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkf2uoh

Podziel się opinią

Share
dkf2uoh
dkf2uoh